Időállapot: közlönyállapot (1991.III.5.)

11/1991. (III. 5.) OGY határozat

az 1990. december 18-ai zárt ülésével kapcsolatos intézkedésről * 

1. Az Országgyűlés - tekintettel arra, hogy az 1990. december 18-ai zárt ülésre a Kormány által benyújtott határozati javaslat alapjául szolgáló kormány-előterjesztés államtitokká minősítését a miniszterelnök megszüntette - megállapítja, hogy az Országgyűlés által elfogadott határozat nem minősül titoknak.

2. Felkéri az Országgyűlés elnökét, hogy a zárt ülésen hozott, az Öböl-válsággal kapcsolatos honvédelmi kérdésekről szóló 88/1990. (XII. 19.) OGY határozat szövegének - e határozat mellékleteként történő - közzétételéről a szükséges intézkedéseket tegye meg.

Melléklet a 11/1991. (III. 5.) OGY határozatához

„A 88/1990. (XII. 18.) OGY határozat
az Öböl-válsággal kapcsolatos honvédelmi
kérdésekről”

1. Az Országgyűlés hozzájárul ahhoz, hogy az Öböl-válságban érintett amerikai és európai országok fegyveres erőinek kötelékébe tartozó légijárművel (repülőgépek) és személyzetük az Öböl-válság rendezésével összefüggő nemzetközi kötelezettségvállalás körében a Magyar Köztársaság légterét igénybevegyék, illetve szükség esetén magyar repülőtereken le- és felszállhassanak.

2. Az Országgyűlés hozzájárul ahhoz, hogy a magyar fegyveres erőkkötelékébe tartozó, önként jelentkezőkből álló jelképes egészségügyi kontingens kerüljön kiküldésre az érintett térségbe a nemzetközi haderő elé tűzött feladatok megvalósítása elősegítésére.

3. Az Országgyűlés felkéri a Kormányt, hogy a határozatban foglaltakról tájékoztassa a szomszédos államok kormányait.


  Vissza az oldal tetejére