Időállapot: közlönyállapot (1991.III.5.)

12/1991. (III. 5.) OGY határozat

az 1990. évi Ideiglenes Vagyonpolitikai Irányelvekről szóló 20/1990. (III. 12.) OGY határozatot módosító 92/1990. (XII. 29.) OGY határozat módosításáról * 

Az Országgyűlés a 20/1990. (III. 12.) OGY határozatával megállapított 1990. évi Ideiglenes Vagyonpolitikai Irányelveknek a 92/1990. (XII. 29.) OGY határozattal megállapított időbeli hatályát 1991. szeptember 30-ig meghosszabbítja.

INDOKOLÁS

A Vagyonpolitikai Irányelvekben évente meg kell határozni az állam vállalkozásban működő vagyona értékesítésének kereteit és feltételeit. Az 1991. évi Vagyonpolitikai Irányelvek megalkotásának előfeltétele - a szoros tartalmi összefüggés miatt -, hogy az Országgyűlés döntsön a tulajdonviszonyok rendezése érdekében az állam által 1949. június 8-a után az állampolgárok tulajdonában igazságtalanul okozott károk részleges kárpótlásáról szóló törvényjavaslat tárgyában.

A 92/1990. (XII. 29.) OGY határozat 1991. február 28-ig hosszabbította meg az 1990. évi Ideiglenes Vagyonpolitikai Irányelvek időbeli hatályát, míg a javaslat - figyelemmel a fentiekre - ezt további hét hónappal, 1991. szeptember 30-ig javasolja kiterjeszteni.


  Vissza az oldal tetejére