Időállapot: közlönyállapot (1991.III.26.)

15/1991. (III. 26.) OGY határozat

a Magyar Vöröskereszt költségvetési támogatására * 

A Magyar Országgyűlés a Magyar Köztársaság 1991. évi állami költségvetéséről és az államháztartás vitelének 1991. évi szabályairól szóló 1990. évi CIV. törvény 8. §-ának (3) bekezdésében foglaltak szerint felhatalmazza a Kormányt, hogy az állami költségvetés általános tartaléka terhére a Magyar Vöröskereszt 1991. évi támogatására 235 millió Ft időarányos részének folyósítása érdekében a szükséges intézkedéseket tegye meg.

INDOKOLÁS

A Magyar Vöröskereszt 1990-ig folyamatosan költségvetési támogatásban részesült. A Magyar Köztársaság 1991. évi állami költségvetéséről és az államháztartás vitelének 1991. évi szabályairól szóló 1990. évi CIV. törvény nem különített el költségvetési támogatást a Magyar Vöröskereszt számára, a társadalmi szervezetek költségvetési támogatására szolgáló 400 millió forintos költségvetési keretből pedig nem lehet teljesíteni a Magyar Vöröskereszt pénzügyi támogatási igényét. A Magyar Vöröskereszt tevékenysége társadalmi hasznosságának elismerése mellett támogatást az állami költségvetés általános tartaléka terhére lehet biztosítani. A 235 millió Ft - melyet időarányosan, havonta kell folyósítani - magában foglalja a Magyar Vöröskereszt rendezésében megtartandó Vöröskeresztes Világnap 30 millió Ft-os költségvetési támogatását is.


  Vissza az oldal tetejére