Időállapot: közlönyállapot (1991.III.27.)

18/1991. (III. 27.) OGY határozat

a társadalmi szervezetek költségvetési támogatásáról * 

1. Az Országgyűlés a társadalmi szervezetek 1991. évi költségvetési támogatására a Magyar Köztársaság 1991. évi állami költségvetéséről és az államháztartás vitelének 1991. évi szabályairól szóló 1990. évi CIV. törvényben előirányzott 400 millió forintot a határozat melléklete szerint osztja fel.

2. Amennyiben a társadalmi szervezet év közben szétválik és az így létrejött új szervezetek tevékenységi köre együttesen megfelel a szétválás előtti szervezet tevékenységi körének, úgy a fel nem használt költségvetési támogatást létszámarányosan meg kell osztani.

INDOKOLÁS

1. Az Országgyűlés a társadalmi szervezetek számára megállapított költségvetési keret felosztásánál előnyben részesítette azokat az országos és regionális szervezeteket, amelyek

- egészségügyi, rehabilitációs, prevenciós és egészségmegőrzési,

- ifjúsági és gyermekérdekeket képviselő,

- természet- és környezetvédelmi tevékenységet folytatnak.

Nem részesültek a felosztható költségvetési keretből

- a politikai pártok, szervezetek és mozgalmak,

- a munkavállalói érdekképviseleti szervezetek és a szakmai egyesületek,

- az etnikai és kisebbségi szervezetek (elkülönített költségvetési keretből részesülnek)

- a hobbi jellegű szervezetek.

2. A társadalmi szervezetek nagy része az erős centrális ellenőrzés idején és céljából jött létre. Egyre erősödő igény (főleg a vidéki szervezetek részéről) a „központtól” való függetlenedés. Ha egy szervezet vidéki tagjai azért nem válhatnak önállóvá (bár ugyanazt a feladatot látnák el önállóan is, mint azelőtt), mert akkor nem kapják meg a költségvetési támogatást, csak a meglevő rendszer erősödik. Az is előfordulhat, hogy egy szervezet minden egysége önállósul, s a központ vagyonkezelő holdingként működik tovább.

Melléklet a 18/1991. (III. 27.) OGY határozathoz

Sorszám Társadalmi szervezet megnevezése OGY által
elfogadott összeg
forintban
I. EGÉSZSÉGÜGYI, REHABILITÁCIÓS, PREVENCIÓS ÉS EGÉSZSÉG MEGŐRZÉSI TEVÉKENYSÉGET FOLYTATÓ SZERVEZETEK
1. Mozgáskorlátozottak Egyesületének Országos Szövetsége 13 032 500
2. Magyar Transzplantáltak Sportegyesülete 601 500
3. Dyslexia Szövetség 200 500
4. Hallássérültek Országos Szövetsége 24 060 000
5. Magyar Hemofília Egyesület 501 300
6. Magyarországi PKU Egyesület 2 005 000
7. Értelmi Fogyatékosok Országos Érdekvédelmi Szövetsége 4 010 000
8. Nagycsaládosok Országos Egyesülete 5 012 500
9. Országos Családszövetség 501 300
10. Magyar Máltai Szeretetszolgálat 24 611 400
11. Magyar Lelki Elsősegély Telefonszolgálatok Szövetsége 501 300
12. Kunszentmiklósi Álláskeresők Egyesülete 200 500
13. Magyar Rák Liga Egyesület 2 506 300
14. Magyar ILCO Szövetség 2 005 000
15. Józan Élet Országos Családvédő Egyesület 2 005 000
16. Vesebetegek Országos Egyesülete 3 007 500
17. „LÁNC” Szövetség 501 300
18. Belszervi Betegek és Rokkantak Országos Egyesülete (BEROE) 501 300
19. Caritas Collectio 1 503 800
20. Vakok és Gyengénlátók Országos Szövetsége 35 989 800
21. Magyar Szociálpszichiátriai Társaság 300 800
22. Körgát Klub 200 500
23. Városi Mentálhigiénés Műhely (Szekszárd) 501 300
24. Magzatvédő Társaság 1 503 800
25. Mozgássérültek Budapesti Egyesülete 4 010 000
26. „Autizmus” Kutatócsoport 3 007 500
27. Egyesület a Lelki Sérült Gyermekekért 7 017 500
28. Elvált Apák Érdekvédelmi Egyesülete 300 800
29. Pluss Magyarországi HIV-pozitívokat Segélyező Egyesület 3 007 500
30. „Szülők a Hallássérült Gyermekekért” Egyesület 200 500
31. „Humanitás” Bűnmegelőzést és Társadalmi Beilleszkedést Segítő Társaság 200 500
32. Zalai Mentálhigiénés Egyesület, Zalaegerszeg 200 500
33. Megváltozott Munkaképességűek Országos Egyesülete 300 800
34. Aerocaritas Egyesület 10 025 000
35. Rákbetegek Országos Szövetsége 2 005 000
36. Nyugdíjas Klubok és Idősek„Életet az éveknek” Országos Szövetsége 4 010 000
37. Otthonteremtők Országos Egyesülete 2 005 000
38. Magyar Nyugdíjas Egyesületek Országos Szövetsége 4 010 000
39. Magyar Szív Egyesület 250 700
40. Magyar Életmentő Egyesület 3 007 500
41. Autista Szülői Érdekvédelmi Egyesület 300 800
42. „Fehérgyűrű” Közhasznú Egyesület 1 002 500
43. VITA Egylet 100 300
44. Vitalis Életvédők Egyesülete 1 002 500
45. Nexus Kapcsolatteremtők Egyesülete 100 300
46. Élet Mentálhigiénés Egyesület 200 500
47. Országos Dohányfüstmentes Egyesület 501 300
48. Hadirokkantak Szövetsége 300 800
49. Győr-Sopron Megyei Anima Mentálhigiénés Egyesület 501 300
Összesen: 173 333 300
II. IFJÚSÁGI ÉS GYERMEKÉRDEKEKET KÉPVISELŐ SZERVEZETEK
1. Felsőoktatási Kollégiumok Országos Szövetsége 601 500
2. Újreál Egyesület 350 900
3. Magyarországi Gyermekérdekek Fóruma Tiszántúli Tagozata 751 900
4. Ifjúsági Művelődési Egyesület 501 300
5. Budapesti Önkormányzatok Középiskolai Szövetsége 601 500
6. HUMAN CONDITIO Egyesület 952 400
7. AGRYA Agrár- és Falusi Ifjúsági Szövetség 4 511 300
8. Európai Cserkészek Magyar Szövetsége 250 700
9. Magyarországi Ifjúsági Irodák Országos Szövetsége 4 511 300
10. Magyar Óvodapedagógiai Egyesület 1 002 500
11. Kemény Gábor Iskolaszövetség 150 400
12. Magyar Gordon Iskola Egyesület 300 800
13. REGNUM MARIANUM Közösség 601 500
14. Gyermeklánc Egyesület 2 005 000
15. Magyar Cserkészleány Szövetség 751 900
16. Hátrányos Helyzetű Fiatalok Életmód és Szabadidő Szövetsége 501 200
17. Volt Állami Gondozottak Országos Önsegítő Egyesülete *  1 253 200
18. Országos Diákszínjátszó Egyesület 1 002 500
19. Országos Felsőoktatási Érdekképviseleti Szövetség 8 020 000
20. Magyar Cserkészszövetség 9 022 500
21. Szakmunkástanulókért Kulturális Egyesület 852 200
22. Magyar Tehetséggondozó Társaság 150 400
23. Habilitas Egyesület 4 260 700
24. Erkel Diákünnepek Szervező Bizottsága 200 500
25. E-Klub Egyesület 100 300
26. EDUCOM Nevelőközösség Egyesület 1 002 500
27. Magyarországi Ifjúsági Szervezetek Országos Tanácsa tag- és megfigyelőszervezetei 49 122 500
a) Országos Diák Unió
b) Református Fiatalok Szövetsége
c) Magyar Ifjúsági Eszperantó Szövetség
d) Katolikus Ifjúsági Mozgalom
e) Országos Gyermekvédő Liga
f) Magyar Cserkészcsapatok Szövetsége
g) Magyarország Felfedezői Hagyományőrző Szövetség
h) VE-GA Szövetség
i) Gyermekérdekek Magyarországi Fóruma
j) Ifjú Európai Föderalisták
k) Diák Újságírók Országos Egyesülete
l) Nemzetközi Szakmai Diákszervezetek Kamarája
m) PÓK-HÁLÓ Patronáló-Óvó-Védő Közösség
n) Nyitott Képzések Egyesülete
o) Magyarországi Ifjúsági Szervezetek Országos Tanácsa Irodája
p) Mozgalom Egy Globális Parlamentért
r) Kereszténydemokrata Fiatalok Szövetsége
s) *  Magyarországi Evangélikus Ifjúsági Szövetség
28. Tartalék (politikai ifjúsági szervezetek részére) 4 010 000
Összesen: 97 343 400
III. TERMÉSZET- ÉS KÖRNYEZETVÉDELMI TEVÉKENYSÉGET FOLYTATÓ SZERVEZETEK
1. „Zöld Akció” 250 700
2. Magyar Természetvédők Szövetsége 1 203 000
3. „Szabadházi” Hegyközség Társulás 100 300
4. „Somogy” Természetvédelmi Szervezet 3 408 500
5. „Fauna” Egyesület 401 000
6. Budapesti Városvédő Egyesület 3 007 500
7. Mosonmagyaróvári Környezetvédő Egyesület 1 002 500
8. Ifjúsági Környezetvédelmi Szövetség 711 800
9. Magyar Urbanisztikai Társaság 2 055 100
10. „Biokultúra” Egyesület 3 508 800
11. „Vásárhelyi István” Természetvédelmi Kör 150 400
12. „Reflex” Környezetvédő Egyesület 3 007 500
13. „Dunakör” 1 804 500
14. Belvárosi Környezetvédelmi Egyesület 100 300
15. „Tiszaklub” 1 253 200
16. Magyar Rovartani Társaság 250 700
17. „Széchenyi” Faluvédő Egyesület 100 300
18. Magyar Környezetvédelmi Egyesület 802 000
19. Tiszántúli Környezetvédelmi Koordinációs Bizottság 802 000
20. Város-Község Védő és Szépítő Egyesületek Szövetsége 2 676 700
21. „Zsámbéki Medence” Tájvédelmi Klub 581 500
22. „Holocén” Természetvédelmi Egyesület 3 007 500
23. Fűzfő-Balaton-Séd Környéke Környezetvédő Egyesület 200 500
24. Magyar Madártani Egyesület Pilisi Helyi Csoportja 701 800
25. „Zöld jövő” Környezetvédelmi Egyesület 4 060 200
26. Biatorbágyi Tájvédő Kör 125 300
27. „Kiss Ferenc” Csongrád Megyei Természetvédelmi Egyesület 501 300
28. „Talento”,,Levegő” Munkacsoport 1 223 100
29. Független Ökológiai Központ 100 300
30. Heves Megyei Környezetvédők Szövetsége 576 400
31. „Gaia” Klub 401 000
32. Magyar Madártani és Természetvédelmi Egyesület 3 208 000
33. „Természet-Búvár” 2 947 350
34. „Helyzet” Ökoklub 381 000
35. Magyar Építőművészek Szövetsége 5 513 750
36. „Velencei-tó Barátainak „ Szövetsége 2 005 000
37. „Fekete István” Országos Állatvédő Egyesület 5 012 500
Összesen: 57 143 300
IV. EGYÉB TÁRSADALMI SZERVEZETEK
1. '56-os Szövetség 300 800
2. Magyar Ellenállók és Antifasiszták Szövetsége 1 503 700
3. Munkaszolgálatosok Országos Egyesülete, Budapest 701 700
4. Internáltak, Kitelepítettek, Recski Kényszermunkások, Szovjetunióba Hurcoltak Érdekképviselete 2 506 200
5. Történelmi Igazságtétel Bizottság 6 015 000
6. Összmagyar Testület 100 300
7. Háborús Veteránok Országos Bajtársi Szövetsége 401 000
8. Volt Politikai Üldözöttek Bajtársi Szövetsége 601 500
9. Volt Hadifoglyok Bajtársi Szövetsége 401 000
10. Magyar Parasztszövetség 1 604 000
11. Rádióamatőrök Szövetsége 501 200
12. Független Jogász Fórum 100 300
13. Kertbarátok és Kistermelők Országos Szövetsége 501 200
14. Keresztény Ökumenikus Baráti Társaság 401 000
15. IGEN Katolikus Kulturális Egyesület 701 700
16. Magyar ENSZ Társaság 1 203 000
17. Magyarok Világszövetsége 18 546 200
18. Magyarok Hazafias Világszövetsége 100 300
19. Európa Ház 200 500
20. Nemzetek Háza 4 010 000
21. Marosvásárhelyi Baráti Társaság 120 300
22. Franciabarát Közösségek Tanácsa 100 300
23. Kárpátaljai Kör 401 000
24. Erdélyi Magyarok Egyesülete 150 400
25. Erdélyi Szövetség 3 007 500
26. Rákóczi Szövetség 2 005 000
27. Európa Társaság-Európa Akadémia 200 500
28. Székely Szövetség 200 500
29. Társadalmi Egyesületek Szövetsége 12 531 200
30. Fogyasztók Országos Tanácsa 1 203 000
31. Magyar Nők Szövetsége Társaság 1 002 500
32. Életfa Jungianus Egyesület 200 500
33. Széchenyi Társaság 200 500
34. Közösségfejlesztők Egyesülete 401 000
35. Magyar Kolping Szövetség 1 002 500
36. Brachma Kumaris World Spiritual University 100 300
37. Zalai Falvakért Egyesület 100 300
38. Honvéd Hagyományőrző Egyesület 100 300
39. Berzsenyi Dániel Irodalmi és Művészeti Társaság 100 300
40. Országos Petőfi Sándor Társaság 300 700
41. Móricz Zsigmond Társaság, Szentendre 100 300
42. Rábaközi Művelődési Egyesület 50 200
43. Kós Károly Céh Országos Kulturális Egyesület 250 600
44. Szép-Klub Kulturális Egyesület 50 200
45. Lilliput Egyesület Budapest 230 500
46. Közművelődési és Olvasótáborok Egyesülete, Szeged 300 800
47. Magyar Garabonciás Szövetség az Olvasótáborokért 1 704 200
48. Olvasókörök Szövetsége 100 300
49. Ratkó József Közművelődési Egyesület 200 500
50. Ifjú Zenebarátok Jeunesses Musicales Magyarországi Szervezete 701 700
51. Lakatos Demeter Egyesület 200 500
52. Budapesti Székely Kör 150 400
53. Történelem Tanárok Egyesülete 200 500
54. Kiss Áron Magyar Játék Társaság 300 700
55. Magyar Szellemi Védegylet 300 700
56. Honismereti Szövetség 2 005 000
57. Lakásbérlők Egyesülete 501 200
58. Magyar Politikai Foglyok Országos Szövetsége 1 002 500
Összesen: 72 180 000
ÖSSZESÍTŐ
I. Egészségügyi, rehabilitációs, prevenciós és egészségmegőrzési tevékenységet folytató szervezetek 173 333 300
II. Ifjúsági és gyermekérdekeket képviselő szervezetek 97 343 400
III. Természet- és környezetvédelmi tevékenységet folytató szervezetek 57 143 300
IV. Egyéb társadalmi szervezetek 72 180 000
Összesen: 400 000 000

  Vissza az oldal tetejére