Időállapot: közlönyállapot (1991.IV.9.)

19/1991. (IV. 9.) OGY határozat

az egyes nyugdíjak felülvizsgálatához szükséges adatszolgáltatásról * 

Az Országgyűlés felkéri

a) a Magyar Szocialista Pártot, hogy 1991. június 30-áig állítson össze és bocsásson a kormány rendelkezésére egy olyan hiteles és teljeskörű jegyzéket, amely azoknak a személyeknek a nevét és lakcímét, valamint összes nyugdíjmegállapításukkal kapcsolatos iratanyagait tartalmazza, akiknek nyugdíját 1957 és a Magyar Szocialista Párt megalakulása között a volt MSZMP Központi Bizottságának Titkársága állapította meg;

b) a Kormányt, hogy 1991. július 1-jéig terjessze az Országgyűlés elé a nemzeti gondozásról szóló törvényjavaslatot;

c) a Kormányt, hogy 1991. július 1-jéig nyújtson be törvényjavaslatot a nemzeti antifasiszta ellenállási mozgalomban részt vevők elismerésének és ellátásának egységes rendszeréről;

d) az Országos Társadalombiztosítási Főigazgatóságot, hogy bocsássa az Országgyűlés Szociális, Egészségügyi és Családvédelmi Bizottsága rendelkezésére a 700-zal kezdődő törzsszámú nyugdíjak megállapítására vonatkozó adatokat.

INDOKOLÁS

az egyes nyugdíjak felülvizsgálatához szükséges adatszolgáltatásról szóló országgyűlési határozathoz

Az 1991. évi XII. törvény rendelkezik az egyes nyugdíjak felülvizsgálatáról, illetőleg egyes nyugdíj-kiegészítések megszüntetéséről.

E rendelkezések a volt pártalkalmazottak általánostól eltérő szabályokon alapuló nyugdíjait is érintik. A volt MSZMP Központi Bizottság Titkársága által megállapított nyugdíjakról a társadalombiztosítási szerveknek csak közvetett információi vannak, ezért a kiemelt nyugellátások teljeskörű felülvizsgálatához nélkülözhetetlen az országgyűlési határozati javaslatban foglalt adatszolgáltatás végrehajtása, amelynek alapján az e körbe tartozó nyugdíjak felülvizsgálata is elvégezhető.


  Vissza az oldal tetejére