Időállapot: közlönyállapot (1991.IV.13.)

21/1991. (IV. 13.) OGY határozat

a Nemzetközi Valuta Alapban a Magyar Köztársaság kvótájának megemeléséről és a Nemzetközi Valuta Alap alapokmányának módosításáról * 

1. Az Országgyűlés elfogadja a Nemzetközi Valuta Alap (a továbbiakban: Alap) Kormányzótanácsának a kilencedik általános kvóta felülvizsgálat során az Alap tagjai kvótaemeléséről szóló 45-2. számú határozatában foglaltakat és elhatározza, hogy a Magyar Köztársaság kvótája az Alapban az említett határozathoz kapcsolódó meghatározott mértékre emelkedjék.

2. Az Országgyűlés elfogadja az Alap Kormányzótanácsának az Alap alapokmányának módosításáról szóló 45-3. számú határozatában foglaltakat.

3. Felhatalmazást kap a pénzügyi szerv feladatát ellátó Magyar Nemzeti Bank, hogy a Magyar Köztársaság kvótájának megemelése kapcsán szükséges műveleteket és ügyleteket lebonyolítsa.

4. Az Országgyűlés az Alap alapokmányának módosult szövegét -mihelyt az Alap a Magyar Köztársaságot arról értesíti, hogy a tagállamainak részéről a 2. pontban említett kormányzótanácsi határozatban előírt feltételek teljesültek - törvénnyel kihirdeti.

5. E határozat végrehajtásáról a Kormány gondoskodik.


  Vissza az oldal tetejére