Időállapot: közlönyállapot (1991.IV.17.)

24/1991. (IV. 17.) OGY határozat

az Alföld egyes időszerű környezetvédelmi, tájvédelmi és tájhasznosítási kérdéseiről * 

1. Az Országgyűlés felkéri a Kormányt, hogy dolgozza ki az Alföld rövid- és hosszútávú tájvédelmi és tájhasznosítási koncepcióját.

A korábbi és a jelenlegi kutatások eredményeire alapozva mindezt az ökológiai elvek és az ökonómiai érdekek egyeztetésével, a szigorú kölcsönösség alapján végezte el.

2. Az Országgyűlés kezdeményezi, hogy e komplex program kiemelten vegye figyelembe a következőket:

a) az Alföld egész gazdasági, infrastrukturális, idegenforgalmi és természetvédelmi helyzetének az ökonómiai és természeti változások tükrében való újragondolását;

b) hathatós beavatkozás foganatosítását a termőföld további csökkenésének, a talajerő romlásának megakadályozására, a talajvízzel, a belvízzel- és a másodlagos szikesedéssel együttjáró gondok mérséklésére, orvoslására;

c) az alföldi mezővárosi-, falusi településszerkezet hagyományőrző fejlesztését, a tanyai gazdálkodás lehetőség szerinti visszaállítását, a környezetbarát-gazdálkodás elterjesztését;

d) az Alföld vízbázisának, felszíni és felszín alatti vizeinek fokozott védelmét. A termálvíz-kincs ésszerűbb hasznosítását és megóvását;

e) a nemzetközileg is számontartott természeti értékeik megőrzését;

f) a holtágak (morotvák) ökológiai állapotfelmérését és a természeti értékek ésszerű kezelését és hasznosítását;

g) az alföldfásítás őshonos fafajokra alapozott továbbfolytatását.

3. Az Országgyűlés felkéri a Kormányt, hogy dolgozzon ki és léptessen életbe részleges gazdálkodási és beruházási moratóriumot a természetes vízfolyások, tavak, tározók, csatornák partmenti övezetének, a mocsár- és lápmaradványok, a természetes- és természetközeli erdők, természetes gyepek, kunhalmok, ősi telephelyek, egyéb kultúrtörténeti emlékek és a jellegzetes alföldi településszerkezet védelmére.

4. A meglévő két nemzeti park mellett hozza létre a Körös-Maros-vidéki Nemzeti Parkot. Kapjon kiemelt védelmet a Bodrogköz és a Szatmár-Beregi-sík.

5. Készüljön a korábbi elképzeléseket átértékelő terv a Tisza tó (Kiskörei tározó) és térségének fejlesztésére is.

6. Az Országgyűlés kérje fel a Magyar Tudományos Akadémiát a kutatások koordinálására, az ökológiai alapelvű tájfejlesztési koncepció kimunkálására pedig a Környezetvédelmi és Területfejlesztési Minisztériumot.

7. A koncepció elemei épüljenek be a megalkotandó jogszabályokba.


  Vissza az oldal tetejére