Időállapot: közlönyállapot (1991.IV.30.)

27/1991. (IV. 30.) OGY határozat

a Magyar Köztársaság Kormánya és a Kínai Népköztársaság Kormánya között a kettős adóztatás elkerülésére és az adóztatás kijátszásának megakadályozására a jövedelemadók területén az 1990. évben parafált egyezmény aláírására történő felhatalmazásról * 

Az Országgyűlés felhatalmazza a pénzügyminisztert, vagy az általa kijelölt személyt, hogy a Magyar Köztársaság Kormánya és a Kínai Népköztársaság Kormánya között a kettős adóztatás elkerülésére és az adóztatás kijátszásának megakadályozására a jövedelemadók területén az 1990. évben parafált egyezményt aláírja.

INDOKOLÁS

A nemzetközi szerződések megkötésének alkotmányos szabályai és a jogalkotás rendjének törvényi előírásai szerint a törvényhozási tárgyakat érintő nemzetközi szerződések aláírásához az Országgyűlés előzetes felhatalmazása szükséges.

Az egyezmény megfelel a tárgyban megkötött magyar egyezmények szokásos tartalmának, és az e körben követett nemzetközi gyakorlatnak.


  Vissza az oldal tetejére