Időállapot: közlönyállapot (1991.V.14.)

30/1991. (V. 14.) OGY határozat

a fokozottan védett erdők használatáról * 

Az Országgyűlés felhívja a Kormányt, hogy a fokozottan védett erdőkben egy hónapon belül rendeljen el - a természetvédelmi érdekből megengedett kivételekkel - fahasználati moratóriumot az új természetvédelmi és erdőtörvény hatályba lépéséig. E határozat elfogadása napján lép hatályba.

INDOKOLÁS

Az évmilliók alatt kialakult eredeti élővilág összetettségét ma már csak fokozottan védett erdőterületeink őrzik, amelyek hazai erdeinknek csak 4%-át teszik ki. Egész Európában elfogadott cél, hogy az egyes országok erdőterületeinek 1%-án a termelésből kivont, természetvédelmi célú erdőrezervátumokat kell létesíteni. Hazánkban mindössze 300 hektáron folyik erdőrezervátum létesítését előirányzó munka. A teljes erdőrezervátum-hálózat kijelöléséig, amiről a természetvédelmi törvényben kell intézkedni, a közel természetes állapotú fokozott természetvédelem alatt álló erdeink megóvása csak a tarvágások kizárásával lehetséges.


  Vissza az oldal tetejére