Időállapot: közlönyállapot (1991.VI.27.)

36/1991. (VI. 27.) OGY határozat

a Világkiállítás Budapesten, 1996-ban történő megrendezéséről * 

Az Országgyűlés meghallgatta a Világkiállítás helyzetéről szóló tájékoztatót, és ennek alapján a következő határozatot hozta:

1. Magyarországnak szándékában áll 1996-ban Budapesten és vidéki helyszíneken megrendezni a Világkiállítást.

2. Az Országgyűlés az 1. pontban foglalt döntésének végrehajtása érdekében felhatalmazza a Kormányt, hogy

a) folytassa, illetve szükség szerint módosítsa az előkészítő munkálatokat,

b) kezdeményezze a végrehajtással kapcsolatos pénzügyi (befektetői) tárgyalásokat és alakítsa ki a Világkiállítás megrendezésének szervezeti rendszerét, és

c) 1991. szeptember 30-ig terjessze az Országgyűlés elé a Világkiállítás megrendezését szolgáló törvényjavaslatot.

3. Az Országgyűlés hatályon kívül helyezi a 35/1989. (XII. 9.) OGY határozatát.

INDOKOLÁS

Az Országgyűlés jelen határozatában a Világkiállítás megrendezésének határozott szándékát nyilvánítja ki és emellett a Világkiállítás időpontját és helyszíneit is meghatározza. A Világkiállítás 1996-ban összekapcsolható az államalapítás évfordulójának megünneplésével.

E határozat tartalmazza az Országgyűlésnek a döntését arról, hogy a Kormány a végrehajtás érdekében előkészítő, szervező és törvény-előkészítő munkát folytasson.

A 35/1989. (XII. 9.) OGY határozat az 1995. évi Budapest-Bécs Világkiállítás megrendezéséről rendelkezett. Tekintettel arra, hogy az Ausztriában lefolytatott népmegkérdezés elutasította a Világkiállítás megrendezését Bécsben, az Országgyűlés indokoltnak tartja a 35/1989. (XII. 9.) OGY határozat hatályon kívül helyezését.


  Vissza az oldal tetejére