Időállapot: közlönyállapot (1991.VII.25.)

42/1991. (VII. 25.) OGY határozat

a társadalombiztosítási ellátások évközi emelésének lehetőségeiről * 

A Társadalombiztosítási Alap 1991. évi költségvetéséről, továbbá a Társadalombiztosítási Alapról szóló 1988. évi XXI. törvény módosításáról szóló 1991. évi III. törvény 4. §-a értelmében a Kormánynak a nettó átlagkereset alakulását figyelembe véve meg kellett vizsgálnia a nyugellátások évközi emelésének lehetőségeit.

1. 1991. január 1-jétől 21 százalékkal emelni kell az 1991. előtti időponttól megállapított baleseti járadékot.

2. Nyugdíjemelésben részesül a 26 000 forintot meg nem haladó

a) saját jogú nyugellátásban, baleseti rokkantsági nyugdíjban és átmeneti járadékban részesülők közül az, aki 1990. december 31. napjáig nyugdíjjogosultságát megszerezte, és 1991. február 1. napja előtti időponttól állapították meg nyugellátását, a 18/1991. (I. 28.) Korm. rendelet 1. § (2) és (3) bekezdésben meghatározottak szerint.

Az emelés összege havi 650 forintnál kevesebb és havi 2000 forintnál több nem lehet, és az ellátás összege az emeléssel együtt sem haladhatja meg a havi 26 000 forintot,

b) nyugellátásban, baleseti nyugellátásban és átmeneti járadékban részesülők közül az, aki az a) pont alapján nem részesül nyugdíjemelésben, és akinek ellátását 1990. december 31. és 1992. január 1. közötti időponttól állapították meg. Az 1991. augusztus 1. napjától hatályos emelés összege 10%, ami 600 forintnál kevesebb és 1200 forintnál több nem lehet, és a nyugállományba vonulás időpontjára tekintettel időarányosan csökkenő mértékű. Az emelés nem érinti a nyugellátások legkisebb összegében részesülőket. Az ellátás összege az emeléssel együtt sem haladhatja meg a havi 26 000 forintot.

3. Az Országgyűlés felkéri a Kormányt, hogy

a) az 1. és 2. pontban foglaltak végrehajtásához szükséges intézkedéseket tegye meg.

b) A Társadalombiztosítási Alap helyzetét áttekintve vizsgálja meg a nyugellátások és a nyugdíjfolyósító szerv által folyósított nyugdíjszerű rendszeres szociális ellátások egyszeri - év végi -kiegészítésének lehetőségét, és javaslatait legkésőbb 1991. év szeptember hó 30-ig terjessze az Országgyűlés elé,

c) a Társadalombiztosítási Alap kinnlevőségeinek behajtása érdekében hozza meg a megfelelő intézkedéseket, és azokról 1991. szeptember 30-ig számoljon be az Országgyűlésnek.


  Vissza az oldal tetejére