Időállapot: közlönyállapot (1991.IX.15.)

47/1991. (IX. 15.) OGY határozat

az Egyezmény a gyermek jogairól magyar jogrendbe illesztésének tárgyában * 

1. Az Országgyűlés felhívja a Kormányt, hogy az Egyesült Nemzetek Szervezetének Közgyűlése által 1989. évi november hó 20. napján elfogadott és a Magyar Köztársaság Kormányának képviselője által 1990. évi március hó 14. napján aláírt, a gyermek jogairól szóló Egyezmény rendelkezéseinek megfelelő jogszabályok megalkotásáról, illetve az Egyezmény előírásai által érintett jogszabályok megalkotásáról, illetve az Egyezmény előírásai által érintett jogszabályok módosításáról 1991. évi november hó 30. napjáig intézkedjék, illetve ugyanezen időpontig tegyen javaslatot az Országgyűlésnek.

2. Az Országgyűlés felhívja a külügyminisztert, hogy az Egyezmény megerősítését követő 30 napon belül intézkedjék annak kihirdetéséről, azaz az erről szóló törvényjavaslatot nyújtsa be az Országgyűlésnek.

INDOKOLÁS

Az illetékes tárcák által jelenleg folyik számos olyan törvény és más jogszabály előkészítése, amelyek egészében vagy részben a gyermek- és ifjúsági korosztályok társadalmi érvényesülésének, illetve a róluk való állami gondoskodás kereteinek és garanciáinak kialakítását célozzák.

Szükséges, hogy e jogszabályok a több évtizedes előkészítő munka alapján létrejött Egyezmény előírásaival összhangban legyenek, s ne a már törvényerőre emelt vagy hatályba lépett jogszabályokat legyen kénytelen az Országgyűlés, a Kormány vagy a tárcák többsége az Egyezmény magyar jogrendbe való illesztése után módosítani.

Az Egyezmény magyar jogrendbe illesztésének gyakorlati szempontjai mellett figyelembe veendő az is, hogy az Egyezmény kialakításában számos, a gyermekek és az ifjúság érdekképviseletével foglalkozó társadalmi szervezet vett részt, s így az Egyezmény előírásai tükrözik azokat a kívánalmakat, amelyeket a magyar társadalom a gyermek és ifjúsági korosztályok alapvető jogairól vall. Ezt igazolja az is, hogy a Kormány képviselője az Egyezményt aláírta.


  Vissza az oldal tetejére