Időállapot: közlönyállapot (1991.IX.27.)

49/1991. (IX. 27.) OGY határozat

a Magyar Köztársaság, a Bolgár Népköztársaság, a Cseh és Szlovák Szövetségi Köztársaság, a Lengyel Köztársaság, Románia és a Szovjet Szocialista Köztársaságok Szövetsége hagyományos fegyveres erőinek nemzeti szintjeiről szóló, Budapesten, 1990. november 3-án aláírt Megállapodás megerősítéséről * 

Az Országgyűlés a Kormány előterjesztésére

- megerősíti a Magyar Köztársaság, a Bolgár Népköztársaság, a Cseh és Szlovák Szövetségi Köztársaság, a Lengyel Köztársaság, Románia és a Szovjet Szocialista Köztársaságok Szövetsége hagyományos fegyverzete és felszerelése készleteinek maximális szintjeiről az európai hagyományos fegyveres erőkről szóló szerződéssel összefüggésben Budapesten, 1990. november 3-án aláírt Megállapodást,

- felkéri a köztársasági elnököt a megerősítő okirat kiállítására.

INDOKOLÁS

Az európai hagyományos fegyveres erők korlátozásáról szóló, Párizsban, 1990. november 19-én aláírt szerződéshez kapcsolódóan a Magyar Köztársaság, a Bolgár Köztársaság, a Cseh és Szlovák Szövetségi Köztársaság, a Lengyel Köztársaság, Románia és a Szovjet Szocialista Köztársaságok Szövetsége között maximálásra került a fegyverzetek és felszerelések nemzeti szintje. Az erről szóló Megállapodást 1990. november 3-án írták alá Budapesten.

A Megállapodást - VII. cikke értelmében - meg kell erősíteni, a Megállapodás tárgya indokolttá teszi, hogy e kérdésben az Országgyűlés hozzon határozatot.

A Megállapodás biztosítja Magyarország számára, hogy az európai fegyverzetkorlátozási rendszerbe ágyazódva az ország védelméhez elegendő mennyiségű és minőségű hagyományos fegyvert birtokolhasson.

A megerősítéssel a magyar fél demonstrálja elkötelezettségét a pozitív európai folyamatok mellett, és hozzájárul az európai katonai egyensúlynak egy alacsonyabb szinten történő biztosításához.


  Vissza az oldal tetejére