Időállapot: közlönyállapot (1991.X.3.)

51/1991. (X. 3.) OGY határozat

a Magyar Köztársaság 1990. évi költségvetése végrehajtásának ellenőrzéséről * 

1. Az Országgyűlés az Állami Számvevőszéknek a Magyar Köztársaság 1990. évi költségvetése végrehajtásának ellenőrzéséről szóló Jelentését elfogadja.

2. Az Országgyűlés felkéri a Kormányt, hogy a Jelentésben foglalt javaslatok, ajánlások, illetőleg az országgyűlési vitában elhangzottak alapján a vonatkozó intézkedéseket tegye meg, és azokról a határozat kihirdetését követő 90 napon belül az Állami Számvevőszékkel egyeztetett jelentését terjessze az Országgyűlés elé.

3. Az Országgyűlés felkéri a Kormányt, hogy 30 napon belül terjesszen elő részletes és pontos elszámolást a Foglalkoztatási Alap 1990. évi forrásairól és felhasználásáról.


  Vissza az oldal tetejére