Időállapot: közlönyállapot (1991.X.5.)

53/1991. (X. 5.) OGY határozat

az Országgyűlés Házszabályainak módosításáról és egységes szövegéről szóló 8/1989. (VI. 8.) OGY határozat módosításáról * 

1. § Az Országgyűlés Házszabályainak módosításáról és egységes szövegéről szóló 8/1989. (VI. 8.) OGY határozat (a továbbiakban: Házszabály) 43. § (3) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„(3) A részletes vitában a képviselők csak a korábban benyújtott módosító javaslatokhoz kapcsolódóan terjeszthetnek be módosító javaslatot. Ilyen módosító javaslat esetén a hatáskörrel rendelkező bizottság elnökének javaslatára az Országgyűlés dönt arról, hogy kiadja-e a javaslatot a hatáskörrel rendelkező bizottságnak véleményezésre.”

2. § A Házszabály 43. § (6) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„(6) A képviselő a módosító javaslatát az Országgyűlés ülésén a vita bezárásáig megváltoztathatja és a szavazás megkezdéséig bármikor visszavonhatja. Ez a visszavonás nem érinti a módosító javaslathoz a részletes vitában benyújtott kapcsolódó módosító javaslat érvényességét. A visszavont indítványt bármelyik képviselő változatlan szövegezéssel, bármikor sajátjaként előterjesztheti, fenntarthatja. Ez nem minősül új indítványnak.”

3. § A Házszabály 48. § (5) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„(5) Az Országgyűlés először a beterjesztett törvényjavaslatnak a módosító javaslatok által érintett rendelkezései felett szavaz, ezután a törvényjavaslat egészéről. Ha az előterjesztő vagy a hatáskörrel rendelkező bármely bizottság elnöke jelzi, hogy a résszavazások eredményeként a törvényjavaslat egésze egymásnak ellentmondó rendelkezéseket vagy téves utalásokat tartalmaz, az Országgyűlés a javaslat egészéről való szavazást a jelenlévő képviselők kétharmados döntésével elhalasztja. Az elnök felkéri a hatáskörrel rendelkező bizottságot, hogy a kodifikációs hiba kiküszöbölésére szükség szerint terjesszen be módosító indítványt, melyről az Országgyűlés vita nélkül dönt, majd a törvényjavaslat egészéről szavaz.”

4. § A Házszabály 62. § (3) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„(3) A törvényjavaslat tárgyalását a tárgy szerint hatáskörrel rendelkező bizottság, valamint - amennyiben állásfoglalása szükséges - a törvény-előkészítési ügyekkel foglalkozó bizottság készíti elő, illetőleg véleményezi.”

5. § Ez az országgyűlési határozat a kihirdetése napján lép hatályba.


  Vissza az oldal tetejére