Időállapot: közlönyállapot (1991.X.29.)

61/1991. (X. 29.) OGY határozat

az Európai Újjáépítési és Fejlesztési Bankban való tagság elfogadásáról és ezzel kapcsolatos más kérdésekről szóló 78/1990. (XI. 17.) OGY határozat kiegészítéséről * 

1. Az Európai Újjáépítési és Fejlesztési Bankban való tagság elfogadásáról és ezzel kapcsolatos más kérdésekről szóló 78/1990. (XI. 17.) OGY határozat a következő 7. ponttal egészül ki:

„7. Felhatalmazást kap a Kormány, hogy a Bankkal létrehozandó bármely megállapodás és/vagy egyéb ügylet megkötése, az ezekben foglalt kötelezettségek elvállalása érdekében szükséges valamennyi intézkedés megtétele és végrehajtása tekintetében a Magyar Köztársaság nevében eljárjon.”

2. Ez a határozat a kihirdetése napján lép hatályba.


  Vissza az oldal tetejére