Időállapot: közlönyállapot (1991.XII.4.)

64/1991. (XII. 4.) OGY határozat

a nemzeti és etnikai kisebbségi szervezetek költségvetési támogatásából elkülönített tartalékalap elosztásáról * 

A Magyar Köztársaság 1991. évi állami költségvetéséről és az államháztartás vitelének 1991. évi szabályairól szóló 1990. évi CIV. törvény 1. számú melléklete II. fejezet 4. címében biztosított 200 millió forintot kitevő támogatási összegből elkülönített 5 millió forint tartalékalapról az Országgyűlés a következők szerint határoz:

I. A tartalékalapból 2 millió forintot a jugoszláviai események kapcsán a Magyar Köztársaság területén kialakult rendkívüli menekültügyi helyzetre tekintettel az érintett nemzetiségi szervezetek között az alábbiak szerint kell szétosztani:

- Magyarországi Horvátok Szövetsége 1 M Ft
- Magyarországi Németek Szövetsége 0,5 M Ft
- Magyarországi Szlovének Szövetsége 0,25 M Ft
- Szerb Demokratikus Szövetség 0,25 M Ft

A fenti szervezetek a megítélt pénzösszeget a menekültügy kezelésével kapcsolatos szervezési és működési többletkiadásra használhatják fel.

II. A tartalékalap további 3 millió forint részét a felsorolt szervezetek között az alábbiak szerint kell felosztani:

Forintban
- Magyar-Lengyel Egyesületek Országos Föderációja 174 000
- Magyarországi Ukrán, Ruszin Kultúrális Egyesület, Budapest 86 000
- Erzsébetvárosi Országos Cigány Szervezet 172 000
- Független Mohácsi Cigány Egyesület 172 000
- „Igaz Szó” Magyarországi ROMÁK Független Érdekszövetsége 172 000
- Magyarországi Cigány Anyák Érdekszövetsége 172 000
- Magyarországi Cigányok Demokratikus Ifjúsági Szövetsége 72 000
- Magyarországi Cigányok Radikális Szövetsége 172 000
- Új Érdekvédelmi Cigányszövetség 172 000
- Csongrád Megyei Cigányok Szociáldemokrata és Keresztény Érdekvédelmi Szövetség, Hódmezővásárhely 172 000
- Dél-Somogyi Cigány képviselők Szervezete 172 000
- Független Cigányszervezet Baranya Megyei Ifjúsági Szervezete 172 000
- Magyarországi Cigányok Népi Kultúrális Egyesület 172 000
- Ózd-Régió Független Cigány Szövetség 172 000
- Cigány Kultúrális Egyesület, Mánfa 86 000
- Hajdúhadház Roma Kisebbségi Önkormányzat 86 000
- Ikland-Domonyi Cigányok Demokratikus Érdekvédelmi Szervezete 86 000
- Kispesti Cigányönkormányzati Közösség 86 000
- Magyar Cigányok Antifasiszta Szervezete Országos Központja 86 000
- „PÁCINI Cigányságért” 86 000
- Sóshartyáni Cigányok Települési Egyesülete (SCTE) 86 000
- „Tiszta Szívvel a Karcsai Cigányságért” 86 000

1. E költségvetési támogatás a nemzeti és etnikai kisebbségek szervezeti és működési költségeinek fedezésére szolgál.

2. A költségvetési támogatás felhasználásának ellenőrzését az Állami Számvevőszék végzi.


  Vissza az oldal tetejére