Időállapot: közlönyállapot (1991.XII.14.)

68/1991. (XII. 14.) OGY határozat

az egyes nyugellátások és egyéb ellátások egyszeri kiegészítéséről * 

Az Országgyűlés a nyugellátások és a nyugdíjszerű szociális ellátások, valamint a gyes mellé járó jövedelempótlék év végi egyszeri kiegészítéséről az alábbiak szerint határoz:

1. Egyszeri kiegészítést kell biztosítani az öregségi nyugdíj legkisebb összegének kétszeresét, a havi 10 400 forintot meg nem haladó összegű öregségi, rokkantsági nyugdíjban, hozzátartozói nyugellátásban, baleseti nyugellátásban - ide nem értve a baleseti járadékot -, továbbá a mezőgazdasági szövetkezeti és növelt összegű szakszövetkezeti járadékban és a nyugdíjfolyósító szervek által folyósított nyugdíjszerű rendszeres szociális ellátásban részesülőknek.

2. A kiegészítés

a) 2500 forint, ha az ellátás a havi 7000 forintot nem haladja meg;

b) 2000 forint, ha az ellátás a havi 7000 forintot meghaladja;

c) 2500 forint az I-II. csoportú rokkantnyugdíjban részesülőknél.

3. 1000 forint kiegészítést kell biztosítani annak a személynek, aki házastársi pótlékban (házastárs utáni jövedelempótlékban) részesül, illetőleg a rendszeres szociális járadéka mellett eltartott hozzátartozójára tekintettel növelésre jogosult.

4. Az egyszeri támogatást a nyugellátásban, baleseti nyugellátásban, a nyugdíjfolyósító szervek által folyósított nyugdíjszerű rendszeres szociális ellátásban részesülőnek 1991. december hónapban kell kiutalni.

5. 2000 forint egyszeri kiegészítést kell folyósítani a gyes-hez járó jövedelempótlékban részesülőknek.

6. Az intézkedés fedezetéről az 1991. évi társadalombiztosítási költségvetés zárszámadásáról szóló törvényben kell rendelkezni.

7. Az Országgyűlés felkéri a Kormányt, hogy a végrehajtásról gondoskodjon.


  Vissza az oldal tetejére