Időállapot: közlönyállapot (1991.XII.14.)

69/1991. (XII. 14.) OGY határozat

a Magyar Köztársaság Országgyűlése Házszabályairól szóló 8/1989. (VI.8.) OGY határozat módosításáról * 

1. § A Magyar Köztársaság Országgyűlése Házszabályairól szóló, többször módosított 8/1989. (VI. 8.) OGY határozat 48. §-a a következő (7)-(8) bekezdéssel egészül ki, a jelenlegi (7) bekezdés számozása (9) bekezdésre változik:

„(7) Szavazni csak arról a módosító javaslatról kell

a) amely a bizottsági szavazás során - több bizottságban történő tárgyalása esetén legalább egy bizottságban - elnyerte a bizottság jelenlévő tagjai legalább egyharmadának a támogatását, vagy

b) amelyet valamelyik képviselőcsoport az illetékes bizottság állásfoglalása ellenére támogat, és azt a frakcióvezető aláírásával igazolja, vagy

c) amelyhez - az a) pontban írt bizottsági támogatottság hiányában - annak előterjesztője a részletes vitát lezáró ülésnapon az ülés berekesztéséig megszerezte 20 képviselő támogató aláírását.

(8) A (7) bekezdésben foglalt rendelkezés a 43. § (3) bekezdése szerint benyújtott módosító javaslatra (kapcsolódó módosító javaslat) nem vonatkozik.”

2. § Ez a határozat a kihirdetése napján lép hatályba.


  Vissza az oldal tetejére