Időállapot: közlönyállapot (1992.I.28.)

1992. évi III. törvény

a családi pótlékról szóló 1990. évi XXV. törvény módosításáról * 

1. § A családi pótlékról szóló 1990. évi XXV. törvény (a továbbiakban: Tv.) 4. §-a a következő (2) bekezdéssel egészül ki, egyidejűleg jelenlegi szövege (1) bekezdésre módosul:

„(2) Ha a gyermek együttélő szülők háztartásában van, a családi pótlékot - együttes nyilatkozatuk alapján - bármelyik szülő igényelheti, mégpedig nyilatkozatuk szerint gyermekenként.”

2. § A Tv. 5. §-ának helyébe a következő rendelkezéslép:

„5. § (1) A családi pótlék havi összege gyermekenként:

a) egygyermekes családnak 2370 Ft
b) egygyermekes egyedülállónak 2820 Ft
c) kétgyermekes családnak 2820 Ft
d) kétgyermekes egyedülállónak 3250 Ft
e) három- és többgyermekes családnak 3250 Ft
f) három és többgyermekes egyedülállónak 3400 Ft

(2) Az 1. § (3)-(5) bekezdéseiben megjelölt intézeteket, illetve vezetőjét gyermekenként havi 2 820 Ft családi pótlék illeti meg.

(3) Havi 4 350 Ft a családi pótlék összege a tartósan beteg, illetve testi vagy értelmi fogyatékos gyermekek után.”

3. § Ez a törvény a kihirdetés napján lép hatályba; rendelkezéseit első ízben az 1992. évi január hónapra járó családi pótlékra kell alkalmazni.


  Vissza az oldal tetejére