Időállapot: közlönyállapot (1992.III.11.)

1992. évi XII. törvény

a kisajátítással összefüggő jogszabályok egyes rendelkezéseinek hatályon kívül helyezéséről * 

1. § A kisajátításról szóló 1976. évi 24. törvényerejű rendelet 4. §-a (1) bekezdésének j) pontja; 8. §-ának (1) bekezdése; 9. §-a, 10. §-ának (1) bekezdése, valamint 14. §-ának (2) és (3) bekezdése hatályát veszti.

2. § A Magyar Köztársaság Polgári Törvénykönyvéről szóló, módosított 1959. évi IV. törvény 178. §-a hatályát veszti.

3. § (1) Ez a törvény a kihirdetése napján lép hatályba.

(2) A törvény rendelkezéseit a folyamatban lévő ügyekben is alkalmazni kell.


  Vissza az oldal tetejére