Időállapot: közlönyállapot (1992.III.26.)

1992. évi XV. törvény

a foglalkoztatás elősegítéséről és a munkanélküliek ellátásáról szóló 1991. évi IV. törvény módosításáról * 

1. § A foglalkoztatás elősegítéséről és a munkanélküliek ellátásáról szóló 1991. évi IV. törvény 27. § (5) bekezdés első mondatának helyébe a következő rendelkezés lép:

„(5) Ha a munkanélküli utolsó munkaviszonyának megszűnésekor a munkaadótól végkielégítésben részesült és a munkáltató felmondása vagy jogutód nélküli megszűnése 1992. január 10-ét követően történt, munkanélküli járadék részére, a munkaviszony megszűnését követő annyi hónap elteltével folyósítható, ahány havi átlagkeresetének megfelelő végkielégítésben részesül a Munka Törvénykönyve 27/A. §-a alapján.”

2. § Ez a törvény a kihirdetése napján lép hatályba.


  Vissza az oldal tetejére