Időállapot: közlönyállapot (1992.V.8.)

1992. évi XXV. törvény

a távközlési alaphálózattal összefüggő egyes törvények módosításáról * 

Annak érdekében, hogy a távközlési alaphálózat mint vagyontárgy forgalomképessége megteremthető legyen, az Országgyűlés a következő törvényt alkotja:

1. § A Magyar Köztársaság Polgári Törvénykönyvéről szóló, többször módosított 1959. évi IV. törvény 172. §-ának e) pontjában, valamint a koncesszióról szóló 1991. évi XVI. törvény 1. § (1) bekezdésének b) pontjában „a távközlési alaphálózat és” szövegrészek hatályukat vesztik.

2. § E törvény a kihirdetése napján lép hatályba.


  Vissza az oldal tetejére