Időállapot: közlönyállapot (1992.VI.12.)

1992. évi XXXVI. törvény

a köztársasági elnök tiszteletdíjáról * 

Az Országgyűlés a Magyar Köztársaság Alkotmányáról szóló, többször módosított 1949. évi XX. törvény 30. §-a (2) bekezdésének végrehajtására a következő törvényt alkotja:

1. § A köztársasági elnök havi tiszteletdíjának összege megegyezik a miniszterelnök részére a köztisztviselők jogállásáról szóló 1992. évi XXIII. törvényben foglaltak szerint megállapított havi illetmény (alapilletmény, illetménykiegészítés és illetménypótlék) összegével.

2. § Ez a törvény a kihirdetését követő 3. napon lép hatályba; rendelkezéseit azonban 1992. január 1. napjától kell alkalmazni.


  Vissza az oldal tetejére