Időállapot: közlönyállapot (1992.VI.26.)

1992. évi XLI. törvény

a devizagazdálkodásról szóló 1974. évi 1. törvényerejű rendelet módosításáról * 

1. § A tervszerű devizagazdálkodásról szóló 1974. évi 1. törvényerejű rendelet 7. §-ának (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„(1) Devizajogszabály vagy jegybanki rendelkezés a devizaérték forintra vagy a forint devizaértékre történő átszámításánál alkalmazandó árfolyam tekintetében kötelező előírást adhat.”

2. § (1) Ez a törvény 1992. július 1. napján lép hatályba.

(2) Ahol a jogszabály a „tervszerű devizagazdálkodás” kifejezést használja, ott annak helyébe a „devizagazdálkodás” szó lép.


  Vissza az oldal tetejére