Időállapot: közlönyállapot (1992.VI.26.)

1992. évi XLIII. törvény

a Magyar Köztársaság 1992. évi költségvetéséről és az államháztartás vitelének 1992. évi szabályairól szóló 1991. évi XCI. törvény módosításáról * 

1. § (1) A Magyar Köztársaság 1992. évi költségvetéséről és az államháztartás vitelének 1992. évi szabályairól szóló 1991. évi XCI. törvény 41. §-a (2) bekezdésének helyébe az alábbi rendelkezés lép:

(2) Az 1. számú mellékletben szereplő XI. Népjóléti Minisztérium fejezet 9. cím 16-19., 21-23., 28-32. számú alcímek összesen 1460,7 millió forint előirányzatából 800,7 millió forint a munkanélküli ellátásban nem részesülő egyes munkanélküliek szociális támogatásának forrásaként a XVI. Munkaügyi Minisztérium fejezet 10. Fejezeti kezelési előirányzatok új 5. Munkanélküli ellátásban nem részesülő egyes munkanélküliek szociális támogatása előirányzat csoportban kerül felhasználásra. A fennmaradó 660 millió forint az 1. számú melléklet szerinti részletezése alapján szociálpolitikai szakmai programok végrehajtásának célját szolgálja.”

(2) Az 1991. évi XCI. törvény 41. § az alábbi (3) bekezdéssel egészül ki, egyidejűleg a (3) bekezdés számozása (4) bekezdésre változik:

„(3) Az átcsoportosítás a XI. Népjóléti Minisztérium fejezet 9. cím (2) bekezdésében említett alcímeit, illetve a XVI. Munkaügyi Minisztérium fejezet 10. cím előirányzatát a melléklet részletezésében foglaltak szerint érinti.”

2. § E törvény a kihirdetés napján lép hatályba.

Melléklet az 1992. évi XLIII. törvényhez

Millió forintban
Cím Al- Cso- Ki- Cím Al- Cso- KIADÁSOK 1992. évi
szám cím port emelt név cím port ---------------------------------------------------------- módosított
szám e. sz. név név Kiemelt előirányzat neve előirányzat
XI. NÉPJÓLÉTI MINISZTÉRIUM
9 Fejezeti kezelésű előirányzatok
16 Rehabilitációs programok 50,0
17 Kistelepüléseken az időskorúak alapellátásának társulásos formája 0,0
18 Kistelepüléseken a falugondnoki rendszer továbbfejlesztése 20,0
19 Idősek, fogyatékosok klubjai, otthonai, szervezett étkeztetés 60,0
21 Térségi válságkezelő programok 250,0
22 Egyes lakossági csoportok célzott támogatása 50,0
23 Kríziskezelő intézmények 80,0
28 Elfekvő, házigondozó szolgálatok 0,0
29 Nonprofit szociális intézmények, szolgálatok 50,0
30 Új ellátó intézmények, szolgálatok 50,0
31 Szociális védett munkahelyek 50,0
32 Szociális lakás egyes lakossági csoportoknak 0,0
XI. fejezet kiadásai összesen: 156 712,0
Millió forintban
Cím Al- Cso- Ki- Cím Al- Cso- KIADÁSOK 1992. évi
szám cím port emelt név cím port ---------------------------------------------------------- módosított
szám e. sz. név név Kiemelt előirányzat neve előirányzat
XVI. MUNKAÜGYI MINISZTÉRIUM
10 Fejezeti kezelésű előirányzatok
5 Munkanélküli ellátásban nem részesülő egyes munkanélküliek
szociális támogatása 800,7
XVI. fejezet kiadásai összesen 28 473,6

  Vissza az oldal tetejére