Időállapot: közlönyállapot (1992.VI.29.)

1992. évi XLVI. törvény

az Állami Számvevőszékről szóló 1989. évi XXXVIII. törvény módosításáról * 

1. § Az Állami Számvevőszékről szóló 1989. évi XXXVIII. törvény 14. § (2) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„(2) Az Állami Számvevőszék elnökét a miniszternek, az elnökhelyettesét az államtitkárnak a köztisztviselők jogállásáról szóló 1992. évi XXIII. törvényben foglaltak szerint megállapított havi alapilletményével azonos díjazás illeti meg. A vezetői illetménypótlék az Állami Számvevőszék elnöke esetében az alapilletmény 80%-a, az elnökhelyettes esetében az alapilletmény 30%-a.”

2. § E törvény 1992. július 1. napján lép hatályba.


  Vissza az oldal tetejére