Időállapot: közlönyállapot (1992.IX.24.)

1992. évi LVIII. törvény

a társadalombiztosításról szóló 1975. évi II. törvény módosításáról * 

A társadalombiztosításról szóló 1975. évi II. törvény (a továbbiakban: T.) a következők szerint módosul:

1. § A T. 105. § (4) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„(4) Amennyiben a (2)-(3) bekezdésben foglalt végrehajtás nem, vagy aránytalanul hosszú idő múlva vezetne eredményre, a követelést a társadalombiztosítási igazgatóság (kirendeltség) az adózás rendjéről szóló 1990. évi XCI. törvény alkalmazásával ingó- és ingatlanvégrehajtással hajtja be. Ahol a bírósági végrehajtásról, illetőleg az adózás rendjéről szóló jogszabály bíróságot vagy adóhatóságot említ, ott a társadalombiztosítási igazgatóságot (kirendeltséget), ahol a bíróság vagy az adóhatóság vezetőjét, ott a társadalombiztosítási igazgatóság (kirendeltség) vezetőjét, ahol bírósági végrehajtót, ott a társadalombiztosítási igazgatóság (kirendeltség) alkalmazottját kell érteni.”

2. § Az adózás rendjéről szóló 1990. évi XCI. törvény 3. §-ának (4) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„(4) E törvény hatálya nem terjed ki a Társadalombiztosítási Alap javára teljesítendő befizetésekre és a társadalombiztosítási ellátásokra, továbbá - a végrehajtás kivételével - a szesz jövedéki adóztatására és ellenőrzésére.”

3. § E törvény a kihirdetését követő 30. napon lép hatályba, rendelkezéseit azokra a folyamatban lévő ügyekre is alkalmazni kell, amelyekben az önkormányzati adóhatóság behajtás végett még nem indított behajtási eljárást.


  Vissza az oldal tetejére