Időállapot: közlönyállapot (1992.XII.11.)

1992. évi LXXI. törvény

a fogyasztási adóról és a fogyasztói árkiegészítésről szóló, az 1991. évi XCI. törvénnyel módosított 1991. évi LXXVIII. törvény módosításáról * 

Az Országgyűlés - egyfelől az általános forgalmiadó-rendszerrel az összhang megteremtése, másfelől az állami költségvetés 1993. évi bevételi előirányzatainak elérése, valamint az adóbevétel értékvesztésének megelőzése céljából - a fogyasztási adóról és a fogyasztói árkiegészítésről a következő törvényt alkotja:

1. § A fogyasztási adóról és a fogyasztói árkiegészítésről szóló 1991. évi LXXVIII. törvény (a továbbiakban: FAT) 14. §-ának helyébe a következő rendelkezés lép:

14. § Az árkiegészítés alapja

a) a kedvezményes személyszállítási szolgáltatás - általános forgalmi adóval és a távolsági személyszállítási forgalomban az utas-balesetbiztosítási díjjal csökkentett - díjbevétele, illetve

b) a 70. életévüket betöltött magyar állampolgárok, a fegyveres erők sorállományú tagjai, valamint az országgyűlési képviselők ingyenes utazása miatti bevételkiesés megtérítésére a belföldi vasúti, a távolsági menetrend szerinti autóbusz és a helyi személyszállítási szolgáltatás - általános forgalmi adóval csökkentett - díjbevétele.”

2. § A FAT 17. §-a az alábbi (3) bekezdéssel egészül ki:

„(3) Az adó és az árkiegészítés alanya köteles az adó és árkiegészítés megállapítására, bevallására és elszámolására alkalmas nyilvántartást vezetni. A nyilvántartás alapján a fizetendő és levonandó (visszaigénylendő) adó különbözetét, illetve az igénylendő árkiegészítést havonta meg kell állapítani.”

3. § A FAT 1. és 2. számú melléklete az e törvény 1. és 2. számú melléklete szerint módosul.

4. § Ez a törvény 1993. január hónap 1. napján lép hatályba. Rendelkezéseit azokban az esetekben kell alkalmazni először, amelyekben az adófizetési kötelezettség, illetve az árkiegészítés igénybevételi lehetőség 1992. december hónap 31. napját követően keletkezik.

1. számú melléklet az 1992. évi LXXI. törvényhez

A FAT 1. számú melléklete 1., 4., 5., 6., 7., 7/a., 8., 9., 9/a., 15., 16., 16/b., 16/c., 16/d., 16/e., 17., 18., 20. és 21. pontjai helyébe a következő rendelkezés lép, és egyúttal a 4/a., 4/b. és 15/a. pontokkal egészül ki:

Sorszám A termék megnevezése
és ITJ száma
Fogyasztási
adó mértéke
„1. Sűrített vagy cseppfolyós földgáz, üzemanyag céljára
(ITJ: 11-3-ból)


10 Ft/nm3
4. Személygépkocsi - a katalizátorral felszerelt, az elektromos üzemű személygépkocsi kivételével
(ITJ: 41-32-ből)12%
Sorszám A termék megnevezése
és ITJ száma
Fogyasztási
adó mértéke
4/a. Katalizátorral felszerelt személygépkocsi 1600 cm3-ig
Elektromos üzemű személygépkocsi (ITJ: 41-32-ből)
0%
4/b. Katalizátorral felszerelt személygépkocsi 1601 cm3-től
(ITJ: 41-32-ből)


10%
5. Analitikai vagy spektroszkópiai tisztaságú (minimum 99,8%-os töménységű) etilalkohol
(ITJ: 52-12-ből)350 Ft/l
6. Propán-butángáz, üzemanyag céljára (ITJ: 55-11-4-ből)
26,40 Ft/kg
7. Motorbenzin
(ITJ: 55-13-1-ből)
Ólmozott


32,10 Ft/l
Ólommentes 27,30 Ft/l
Repülőgépbenzin 27,30 Ft/l
8. Mosóbenzin, foltbenzin, középbenzin
(ITJ: 55-13-2-ből)


30 Ft/l
9. Gázolaj, tüzelőolaj és könnyű fűtőolaj - a Mekalor háztartási tüzelőolaj és a vegyipari gázolaj kivételével
(ITJ: 55-15-ből és 55-16-ból)
22,40 Ft/l
15. Pörkölt kávé
(ITJ: 87-81)

20%
15/a. Kávékivonat
(ITJ: 87-82)

30%
16. Szeszgyártási termékek és szeszes italok - a denaturált szesz kivételével
(ITJ: 88-1 és 88-2)540 Ft/hlf és 78%
Kivéve:
16/b. Gyümölcspálinka
(ITJ: 88-22)

500 Ft/hlf és 0%
16/c. Egyéb szeszes ital
(ITJ: 88-29)

540 Ft/hlf és 14%
16/d. Borpárlat
(ITJ: 88-21)

200 Ft/hlf és 14%
16/e. Különleges rum, pálinka, likőr és brandy
(ITJ: 88-23-2, 88-24-2, 88-25-2, 88-27-2)
Vodka, whisky
(ITJ: 88-24-3)

540 Ft/hlf és 43%
17. Szőlőbor - a likőrbor kivételével
(ITJ: 88-31-4)

11%
18. Az 1,5% alkoholtartalmat meghaladó főzött sör és fejtett sör, ideértve a szűretlen sört is
(ITJ: 88-43 és 88-45)1300 Ft/hl és 15%
Sorszám A termék megnevezése
és ITJ száma
Fogyasztási
adó mértéke
20. Cigaretta
(ITJ: 89-23)

920 Ft/1000 db és 50%
21. Az 5. § (2) bekezdésében foglaltak figyelembevételével a 11. § (1) bekezdés e) és f) pontjának rendelkezése alkalmazható a nemesfémből készült ékszeralkatrészek és a nemesfémből készült egyéb termékalkatrészek (69-31-10, 69-33-1-ből), a pörkölt kávé és a kávékivonat (87-81 és 87-82), a szeszgyártási termékek és a szeszes italok (88-1 és 88-2), a szőlőborok (88-3-ból), valamint a főzött és fejtett sör (88-43 és 88-45) termékek közvetlen anyagként történő felhasználása esetén.”

2. számú melléklet az 1992. évi LXXI. törvényhez

A FAT 2. számú mellékletének 12. pontja helyébe a következő rendelkezés lép:

Sorszám A szolgáltatás megnevezése
és SZTJ száma
Fogyasztói
árkiegészítés mértéke
„12. 70. életévüket betöltött magyar állampolgárok és az országgyűlési képviselők ingyenes utazása miatti bevételkiesés megtérítése a távolsági menetrend szerinti autóbusz közlekedésben
(SZTJ: 405-22-01-ből)


3,5%”

  Vissza az oldal tetejére