Időállapot: közlönyállapot (1992.XII.20.)

1992. évi LXXVIII. törvény

a közúti közlekedésről szóló 1988. évi I. törvény módosításáról * 

A közúti közlekedésről szóló - többször módosított - 1988. évi I. törvény (a továbbiakban: Ktv.) módosítására az Országgyűlés a következő törvényt alkotja:

1. § A Ktv. 19. §-a helyébe a következő rendelkezések lépnek:

19. § (1) A közúti közlekedési szolgáltatások körét, azok végzésének és az azokhoz használt járművek üzemeltetésének feltételeit a Kormány rendeletben állapítja meg.

(2) A személygépkocsival végzett közforgalmú személyszállítás (a továbbiakban: személytaxi-szolgáltatás) céljára használt járművek számát a települési, Budapest tekintetében a fővárosi önkormányzat képviselő-testülete - a szakmai érdekképviseletek véleményének kikérését követően - rendelettel korlátozhatja.

(3) A (2) bekezdésben meghatározott keretszám korlátozás alapján a jogosultság nem vonható vissza attól, aki a korlátozás elrendelésekor személytaxi-szolgáltatási jogosultsággal rendelkezik.

(4) A közforgalmú személyszállításra az üzemben tartót szerződéskötési kötelezettség terheli.”

2. § Ez a törvény 1993. január 1-jén lép hatályba, ezzel egyidejűleg a Ktv. 20. §-a és 21. §-a hatályát veszti.


  Vissza az oldal tetejére