Időállapot: közlönyállapot (1992.XII.31.)

1992. évi LXXXVI. törvény

a Magyar Köztársaság 1992. évi költségvetéséről és az államháztartás vitelének 1992. évi szabályairól szóló 1991. évi XCI. törvény módosításáról * 

Az Országgyűlés a Magyar Köztársaság 1992. évi költségvetéséről és az államháztartás vitelének 1992. évi szabályairól szóló 1991. évi XCI. törvény (a továbbiakban: KT.) 42. §-a j) pontjában foglalt hatáskörében az e tárgyú országgyűlési határozatban foglaltak végrehajtására a Magyar Televízió 1 milliárd forint zárolt költségvetési támogatásának 1992. évi rendezéséről az alábbi törvényt alkotja:

1. § A KT. 1. számú mellékletének a XXIV. Magyar Televízió fejezetre vonatkozó része helyébe az e törvény mellékletében foglalt előirányzatok lépnek.

2. § Az Országgyűlés felhatalmazza a pénzügyminisztert, hogy legkésőbb a költségvetési pótkezelési időszak végéig

a) 889,6 millió forint költségvetési támogatást bocsásson a Magyar Televízió rendelkezésére;

b) 110,4 millió forintot átmenetileg - az Állami Számvevőszék utóvizsgálatát követő kormánydöntésig - a központi költségvetés letéti számlájára helyezzen el.

3. § E törvény a kihirdetése napján lép hatályba.

Melléklet az 1992. évi LXXXVI. törvényhez

(millió forintban)

Cím Alcím Előir. Kiemelt Cím- Alcím Előir. KIADÁSOK 1992. évi
szám szám csop. e. sz. név név csop. Kiemelt előirányzat neve előirányzat
XXIV. MAGYAR TELEVÍZIÓ
1 Magyar Televízió központi szervezete
1 Működési kiadás
1 Béralap 1 262,6
2 Társadalombiztosítási járulék 545,8
3 Dologi kiadások 4 296,8
2 Kormányzati beruházások
1 Intézményi beruházások 300,0
2 MTV Pécsi Körzeti Stúdió
1 Működési kiadás
1 Béralap 22,4
2 Társadalombiztosítási járulék 9,6
3 Dologi kiadások 23,5
3 MTV Szegedi Körzeti Stúdió
1 Működési Kiadás
1 Béralap 21,3
2 Társadalombiztosítási járulék 9,2
3 Dologi kiadások 21,2
4 MTV Kereskedelmi Főigazgatósága
1 Működési kiadás
1 Béralap 42,7
2 Társadalombiztosítási járulék 18,8
3 Dologi kiadások 1 360,3
5 Fejezeti kezelésű előirányzatok
1 Működési kiadás
1 Béralap 130,6
2 Társadalombiztosítási járulék 56,2
2 Állóeszköz-felújítás, nagyjavítás 234,5
3 Zárolt költségvetési támogatás 0,0
4 Letétbe helyezett költségvetési támogatás 110,4
XXIV. fejezet kiadásai összesen: 8 465,9

  Vissza az oldal tetejére