Időállapot: közlönyállapot (1992.II.10.)

1/1992. (II. 10.) OGY határozat

a társadalmi szervezetek, a nemzeti és etnikai kisebbségi szervezetek, valamint az egyházak költségvetési támogatására szolgáló pénzeszközök elosztásának bizottsági előkészítéséről * 

Az Országgyűlés a Magyar Köztársaság 1992. évi költségvetéséről és az államháztartás vitelének 1992. évi szabályairól szóló 1991. évi XCI. törvény (a továbbiakban: az 1992. évi költségvetés) 21. § (2) és (3) bekezdésében foglaltak végrehajtása érdekében a következő döntést hozza:

I.

1. Az Országgyűlés a társadalmi szervezetek költségvetési támogatását koordináló külön bizottságot hoz létre (a továbbiakban: Bizottság) abból a célból, hogy az

- tegyen javaslatot az Országgyűlésnek a társadalmi szervezetek költségvetési támogatását szolgáló, az 1992. évi költségvetésben meghatározott keretösszeg elosztására;

- készítsen törvényjavaslatot (országgyűlési határozati javaslatot) a társadalmi szervezetek költségvetési támogatása elosztásának rendjére és eljárási szabályaira, s azt 1992. szeptember 30-ig terjessze az Országgyűlés elé.

A Bizottság megbízatása a törvényjavaslat (országgyűlési határozati javaslat) elfogadásával megszűnik.

A Bizottság tagjai: (14 fő)

Jakab Ferenc (MDF)

Markó István (MDF)

dr. Marx Gyula (MDF)

dr. Szeleczky Zoltán (MDF)

dr. Vizy Béla (MDF)

Büky Dorottya (SZDSZ)

Rózsa Edit (SZDSZ)

Mészáros Béla (SZDSZ)

Kósa András (FKgP)

Faddi József (FKgP)

Tabajdi Csaba (MSZP)

Varga Mihály (FIDESZ)

Csépe Béla (KDNP)

Király Zoltán (Független)

A Bizottság tagjai közül maga választja meg tisztségviselőit.

2. A Bizottság írjon ki nyilvános pályázatot a társadalmi szervezetek költségvetési támogatásának elnyerésére. Az Országgyűlésnek benyújtandó javaslatában határozza meg azokat a rendező elveket és szempontokat, amit a pénzeszközök elosztásánál figyelembe vett.

3. A bizottsági tagsággal összeférhetetlen, ha a Bizottság tagja a támogatásban részesülő társadalmi szervezet tisztségviselője vagy vezető testületének tagja.

II.

4. Az Országgyűlés megbízza az Emberi jogi, kisebbségi és vallásügyi bizottságot (a továbbiakban: Bizottság), hogy tegyen javaslatot az Országgyűlésnek a nemzeti és etnikai kisebbségi szervezetek, valamint az egyházak költségvetési támogatását szolgáló, az 1992. évi költségvetésben meghatározott keretösszeg elosztására.

III.

5. Az Országgyűlés ajánlja a képviselőknek, hogy a bizottságok által a keretösszeg elosztására tett javaslatokhoz benyújtandó módosító indítványaikban jelöljék meg a forrásfedezetet is (pl. az egyik szervezet magasabb támogatása mely szervezet támogatásának csökkentését jelenti).

6. Az Országgyűlés felkéri a Pénzügyminisztériumot, illetve a Művelődési és Közoktatási Minisztériumot, valamint a Nemzeti és Etnikai Kisebbségi Hivatalt, hogy az Országgyűlés Főtitkári szervezetével együttesen biztosítsa a Bizottságok működéséhez szükséges szakmai segítséget.

7. A Bizottságok javaslataikat legkésőbb 1992. április 30-ig terjesszék az Országgyűlés elé.


  Vissza az oldal tetejére