Időállapot: közlönyállapot (1992.II.21.)

3/1992. (II. 21.) OGY határozat

az egyházak közvetlen állami támogatására jóváhagyott 1992. évi költségvetési keret felosztásáról * 

A Magyar Köztársaság 1992. évi költségvetéséről és az államháztartás vitelének 1992. évi szabályairól szóló 1991. XCI. tv. 21. § (3) bekezdésében biztosított 1.931,5 millió forint felosztásáról az Országgyűlés a következők szerint határoz:

I. Az egyházak működési, hitéleti támogatására szolgáló 980,0 millió forintot az alábbiak szerint kell szétosztani:

- Katolikus Egyház 640 M Ft
- Református Egyház 190 M Ft
- Evangélikus Egyház 60 M Ft
- Izraelita Felekezet 55 M Ft
- Más, kislétszámú egyházak, felekezetek, gyülekezetek, egyházi közösségek

35 M Ft

A fenti 35,0 millió forint az alábbiak szerint oszlik meg:

- A Tan Kapuja Buddhista Egyház 0,4 M Ft
- Biblia Szól Gyülekezet 0,5 M Ft
- Budai Görögkeleti Szerb Egyház 2,4 M Ft
- Buddhista Misszió 0,7 M Ft
- Erdélyi Gyülekezet 0,5 M Ft
- Evangéliumi Pünkösdi Közösség 2,5 M Ft
- Élő Isten Gyülekezete 0,5 M Ft
- Heted Napi Adventista Egyház 3,0 M Ft
- Hit Gyülekezete 1,0 M Ft
- Isten Gyülekezete Missió 0,3 M Ft
- Krisztus Követői 0,2 M Ft
- Magyar Iszlám Közösség 0,25 M Ft
- Magyar Ortodox Egyház 1,7 M Ft
- Magyarországi Arany Rózsakereszt Vallásközössége
0,6 M Ft
- Magyarországi Baptista Egyház 11,0 M Ft
- Magyarországi Csan Buddhista Közösség
0,6 M Ft
- Magyarországi Evangéliumi Testvérközösség
0,9 M Ft
- Magyarországi Jehova Tanúi 0,9 M Ft
- Magyarországi Karma-Kagyüpa Közösség
0,6 M Ft
- Magyarországi KRSNA Tudatú Hívők Közössége
0,7 M Ft
- Magyarországi Metodista Egyház 0,5 M Ft
- Magyarországi Román Ortodox Egyház
1,3 M Ft
- Magyarországi Szabadkeresztyén Gyülekezet
0,2 M Ft
- Magyarországi Unitárius Egyház 2,55 M Ft
- Őskeresztyén Apostoli Egyház 0,4 M Ft
- Teljes Evangéliumi Keresztyén Közösség MAHANAIM Gyülekezet

0,8 M Ft

II. Az egyházi ingatlanok felújítására és beruházásfejlesztés támogatására elkülönített 731,5 millió forint felosztása a következőképp történik:

1. A két támogatási jogcím összevonásával, az együttes összeget kell szétosztani a címzett támogatásként kezelt Pannonhalmai rekonstrukció ez évi 70 millió forint támogatási összege levonásával.

2. Kiemelten kezelendők:

- Dohány utcai zsinagóga felújítása 75 M Ft
- Sárospataki Református Kollégium Gimnáziuma felújításának támogatása

20 M Ft
- Soproni Evangélikus Gimnázium és Kollégiumfelújításának támogatása
10 M Ft

A Sárospataki Református Kollégium Gimnáziuma és a Soproni Evangélikus Gimnázium és a Kollégium támogatására a 30 millió forintot az egyéb céltámogatás keretösszegéből (100 millió forint) kell elkülöníteni.

3. A fennmaradó összeg a következő arányok szerint kerül szétosztásra az egyházak között:

- Katolikus Egyház 375 M Ft
- Református Egyház 112,7 M Ft
- Evangélikus Egyház 48,3 M Ft
- Egyéb, kislétszámú egyházak, felekezetek, gyülekezetek, egyházi közösségek:

50,0 M Ft

A fenti 50,0 millió forint az alábbiak szerint oszlik meg:

- Az Üdvhadsereg Szabadegyház Magyarország
5,0 M Ft
- Biblia Szól Gyülekezet 2,2 M Ft
- Budai Görögkeleti Szerb Egyház 3,0 M Ft
- Buddhista Misszió 0,3 M Ft
- Evangéliumi Pünkösdi Közösség 4,0 M Ft
- Élő Isten Gyülekezete 0,4 M Ft
- Heted Napi Adventista Egyház 4,0 M Ft
- Hit Gyülekezete 5,0 M Ft
- Isten Gyülekezete Missió 0,6 M Ft
- Krisztus Követői 0,4 M Ft
- Magyar Ortodox Egyház 2,0 M Ft
- Magyarországi Arany Rózsakereszt Vallásközössége
1,6 M Ft
- Magyarországi Baptista Egyház 9,0 M Ft
- Magyarországi Csan Buddhista Közösség
1,0 M Ft
- Magyarországi Evangéliumi Testvérközösség
1,0 M Ft
- Magyarországi Jehova Tanúi 1,5 M Ft
- Magyarországi Karma-Kagyüpa Közösség
0,6 M Ft
- Magyarországi Késői Eső Gyülekezet
0,5 M Ft
- Magyarországi KRSNA Tudatú Hívők Közössége
0,9 M Ft
- Magyarországi Román Ortodox Egyház
3,6 M Ft
- Magyarországi Szabadkeresztyén Gyülekezet
0,25 M Ft
- Magyarországi Unitárius Egyház 0,8 M Ft
- Őskeresztyén Apostoli Egyház 1,0 M Ft
- Teljes Evangéliumi Keresztyén Közösség MAHANAIM Gyülekezet

1,35 M Ft

III. A közgyűjtemények támogatására szolgáló 120 millió forintot az alábbi megoszlás szerint kapják az egyházak:

- Katolikus Egyház 57,060 M Ft
- Református Egyház 39,9 M Ft
- Evangélikus Egyház 9,36 M Ft
- Izraelita Felekezet 5,0 M Ft
- Budai Görögkeleti Szerb Egyház 4,8 M Ft
- Magyarországi Unitárius Egyház 0,48 M Ft
- Magyarországi Baptista Egyház 1,0 M Ft
- Magyarországi Csan Buddhista Közösség
0,48 M Ft
- Magyarországi Román Ortodox Egyház
1,44 M Ft
- Heted Napi Adventista Egyház 0,48 M Ft

IV. Egyéb céltámogatásra 70,0 millió forintot kell elkülöníteni, melynek felhasználásáról az Országgyűlés a következőképp rendelkezik:

1. Az egyéb céljellegű támogatás fenti összegéből 2,0 millió forintot szociológiai felmérésre kell fordítani. Az Országgyűlés felkéri a művelődési és közoktatási minisztert e felmérés lebonyolítására.

2. A fennmaradó 68,0 millió forint keretösszegre a céltámogatási igényeket az egyházak a Művelődési és Közoktatási Minisztérium Egyházi Kapcsolatok Főosztályára nyújtják be, amely az érintett egyházi képviselők és a Miniszterelnöki Hivatal bevonásával negyedévenként konkrét javaslatokat készít az Országgyűlés Emberi jogi, kisebbségi és vallásügyi bizottsága részére, és év végén elszámol a keret felhasználásáról a bizottságnak. Az Országgyűlés Emberi jogi, kisebbségi és vallásügyi bizottsága javaslatára az Országgyűlés negyedévente dönt a céltámogatási igényekről.

V. Az Országgyűlés az 1991. XCI. tv. 54. § (4) bekezdése felhatalmazása alapján úgy rendelkezik, hogy az egyházak közvetlen állami támogatására szolgáló költségvetési kerete

- év elején egy összegben kerüljön folyósításra, amennyiben az érintett szervezet éves támogatása nem haladja meg a 2,0 millió forintot félévenként kerüljön folyósításra, amennyiben az érintett szervezet éves támogatása nem haladja meg a 12,0 millió forintot

- félévenként kerüljön folyósításra, amennyiben az érintett szervezet éves támogatása nem haladja meg a 2,0 millió forintot

- negyedévenként kerüljön folyósításra, amennyiben az érintett szervezet támogatása meghaladja a 12,0 millió forintot.


  Vissza az oldal tetejére