Időállapot: közlönyállapot (1992.III.11.)

6/1992. (III. 11.) OGY határozat

ENSZ békefenntartó erők (UNPROFOR) magyarországi átvonulásáról * 

Az Országgyűlés

1. a Magyar Köztársaságnak az Egyesült Nemzetek Alapokmányából folyó kötelezettségeire, valamint az Alkotmány 40/C. §-ának (1) bekezdésére tekintettel megadja előzetes hozzájárulását ahhoz, hogy az ENSZ Biztonsági Tanácsa 743/1992. számú határozata értelmében felállított békefenntartó erők egységei Magyarországon átvonulhassanak és átmenetileg állomásozhassanak;

2. felhatalmazza a Kormányt, hogy a békefenntartó erők 1. pontban említett egységeit magyarországi átvonulásuk során a megbízatásuk teljesítéséhez szükséges - a nemzetközi jog által szokásosan nyújtott -mentességekben részesítse.


  Vissza az oldal tetejére