Időállapot: közlönyállapot (1992.V.26.)

20/1992. (V. 26.) OGY határozat

a nemzeti és etnikai kisebbségi szervezetek költségvetési támogatásáról * 

I. A Magyar Köztársaság 1992. évi költségvetéséről és az államháztartás vitelének 1992. évi szabályairól szóló 1991. évi XCI. törvény 1. számú melléklete I. fejezet 5. címében előirányzott 220 millió forintot kitevő támogatási összeget az Országgyűlés a határozat melléklete szerint osztja fel.

II. A cigány szervezetek részére biztosított 90 millió Ft költségvetési támogatásból 2 millió 309 ezer forint tartalékalapot kell képezni.

A fennmaradó 130 millió Ft költségvetési támogatásból 400 000 Ft tartalékalapot kell képezni az egyéb szervezetek számára.

Az Országgyűlés felhatalmazza az Emberi jogi, kisebbségi és vallásügyi bizottságot, hogy a tartalékalap felosztására 1992. szeptember 30-ig tegyen javaslatot.

III. E költségvetési támogatás a nemzeti és etnikai kisebbségek szervezetei szervezeti és működési költségeinek fedezésére szolgál. A támogatásban nem részesülhetnek azok a politikai szervezetek, amelyek a pártok működéséről és gazdálkodásáról szóló 1989. évi XXXIII. törvény hatálya alá tartoznak.

IV. A költségvetési támogatás felhasználásának ellenőrzését az Állami Számvevőszék végzi.

Melléklet a 20/1992. (V. 26.) OGY határozathoz

Sor- A támogatás
Szervezetek összege
szám Ftban
Cigány szervezetek
1. Hajdúhadházi Roma Kisebbségi Önkormányzat 310 000
2. „Amalipe” Cigány Kultúra és Hagyományőrző Egyesület 3 500 000
3. ÓzdRégió Független Cigány Szövegség 730 000
4. „LUNGO DROM” Érdekvédelmi Cigányszövetség 4 300 000
5. Budapest XIII. Kerületi Független Cigány Szervezet 310 000
6. Budapesti Cigányzenekar Országos Kulturális Egyesület 2 200 000
7. Pandzsák Kulturális Cigány Egyesület 520 000
8. Kecskeméti Cigány Egyesület 310 000
9. Kisebbségek Jogvédő Egyesülete 200 000
10. Magyarországi Cigányok Egyesülete 950 000
11. Ózdi Cigány Ifjúsági Szövetsége 200 000
12. Cigány Nyelv és Hagyományőrző Egyesület 310 000
13. Magyarországi Cigányok Népi Kulturális Szövetségének Baranya Megyei Szervezete 520 000
14. Baranya Megyei Független Öreg Cigány Rajkó Zenészek Egyesülete 100 000
15. Független Cigányszövetség Baranya Megyei Szervezete 950 000
16. SzabolcsSzatmárBereg Megyei Cigányok Érdekvédelmi Szervezete 520 000
17. Apátfalvi Cigányok Önkormányzati Szervezete 520 000
18. A „PÁCINI Cigányságért” 310 000
19. Budapesti Roma Munkások Szervezete 310 000
20. „FORTUNA” Magyarországi Cigányok Önsegélyező Szervezete (Medgyesegyháza) 520 000
21. Magyarországi Cigányok Demokratikus Szövetsége 1 800 000
22. Magyarországi Cigányok Demokratikus Ifjúsági Szövetsége 310 000
23. Szocialista Cigány Szervezetek 2 600 000
24. Fejér Megyei Cigányok Független Szervezete 950 000
25. GRIZHIPE Cigány Néprajzi és Nyelvmívelő Egyesület 2 200 000
26. PHRALIPE Független Cigányszervezet Országos Szervezete 4 000 000
27. Kalyi Jag Roma Művészeti Egyesület 1 500 000
28. Bicskei Romák Kisebbségi Önkormányzata és Érdekvédelmi Szervezete 310 000
29. „Igaz Szó” Magyarországi Romák Független Érdekszövetsége 520 000
30. CHACHIDROM Független Cigány Szervezet 520 000
31. Patrona Hungariae Emberi és Polgári Jogok Társasága 2 300 000
32. Magyar Cigányok Antifasiszta Szervezete 730 000
33. Magyarországi Romák Liberális Szervezete 1 150 000
34. Magyarországi Cigányok Népi Kulturális Szövetsége 3 600 000
35. Roma Ifjúsági Szervezet 730 000
36. „Eötvös József” Cigány-Magyar Pedagógiai Társaság 2 800 000
37. GyőrMosonSopron Megyei Cigányok Érdekvédelmi Szövetsége 310 000
38. Szécsényi Cigányok Demokratikus Társasága 520 000
39. HajdúBihar Megyei Cigánycsalád Gondozó Hálózat 520 000
40. Fiatal Romák Országos Szövetsége 1 600 000
41. Józsefvárosi Cigány (ROMA) Kisebbségi Önkormányzat 310 000
42. Budapest XIII. Kerületi Angyalföldi ROMA Ifjúsági Szervezet 310 000
43. Erzsébetvárosi Országos Cigány Szervezet 950 000
44. Országos Kereszténydemokrata Roma Nemzetiségi Szervezet 730 000
45. „Munkanélküli hátrányos helyzetű” ROMÁK SzabolcsSzatmárBereg Megyei Szervezete 310 000
46. DélSomogyi Cigány Képviselők Szervezete 730 000
47. Püspökhatvani Cigányok Demokratikus Érdekvédelmi Egyesülete 310 000
48. Magyarországi Cigányok Igazság Szövetsége 4 000 000
49. Jászfényszaru Cigánydemokratikus Egyesület 200 000
50. Magyarországi Cigányok Radikális Szövetsége 730 000
51. Dombrádi „Együtt egymásért” Egyesület 310 000
52. Magyarországi Szocialista Romák Szervezete 730 000
53. Cigány Munkások és Vállalkozók Országos Szövetsége 4 000 000
54. Cigány Ifjúsági Szövetség 3 200 000
55. Tiszta Szívvel a Karcsai Cigányságért 310 000
56. Tiszakanyári és Dombrádi Cigányság Életének Jobbulásáért 310 000
57. Cigány Táncművészek Szövetsége 2 000 000
58. Vas Megyei Független Cigány Szervezet 1 150 000
59. Magyarországi Cigányok Nemzetiségi Uniója Független Cigány Szervezete 1 360 000
60. ROM Romák Polgárjogi Mozgalom 1 360 000
61. FII CU NOI Beás Egyesület 1 600 000
62. „Új Érdekvédelmi Cigányszövetség” 730 000
63. Cigány Kulturális Egyesület, Mánfa 286 000
64. Magyarországi Cigányok Önkormányzati Érdekegyeztető és Képviseleti Szervezete 950 000
65. Csongrád Megyei Cigányok Szociáldemokrata és Keresztény Érdekvédelmi Szövetsége 520 000
66. Független Cigány Szervezet Baranya Megyei Ifjúsági Szervezete 520 000
67. Sóshartyáni Cigányok Települési Egyesülete 310 000
68. Független Cigány Szervezet, Kalocsa (PHRALIPE) 310 000
69. Cigány Kulturális és Közművelődési Egyesület 1 150 000
70. Cigány Édesanyák Társasága 520 000
71. Csongrád Megyei Cigányok Demokratikus Szövetsége 520 000
72. Kispesti Cigányönkormányzati Közösség 200 000
73. Magyarországi Nemzeti Kisebbségi Liberális Fórum 200 000
74. Pest Megyei Cigányok Független Szervezete 520 000
75. Tiszaszentmártoni „Delfin Club” Egyesület 200 000
76. Hátrányos Helyzetű Fiatalok Életmód és Szabadidő Szövetsége 2 100 000
77. Cigány Tudományos és Művészeti Társaság 3 200 000
78. Magyar-Cigány Baráti Társaság 520 000
79. Független Mohácsi Cigányegyesület 375 000
80. Magyarországi Cigányok HajdúBihar Megyei Egyesülete 310 000
81. Magyar Független Cigányfórum Országos Önkormányzata 520 000
82. SzabolcsSzatmárBereg Megyei Cigányok Kisebbségi Nemzetsége Demokratikus Szövetség 100 000
83. Oldi Független Cigányszövetség 100 000
84. Ikland-Domonyi Cigányok Demokratikus Érdekvédelmi Szervezete 70 000
85. Magyarországi Cigány Anyák Érdekszövetsége 950 000
86. Roma Szövetség 730 000
87. Cigánymunkások SzabolcsSzatmárBereg Megyei Szövetsége 310 000
Tartalékalap 2 309 000
Összesen 90 000 000
Egyéb szervezetek
1. Magyarországi Németek Szövetsége 39 500 000
2. Magyarországi Ifjú Németek Közössége 1 500 000
3. Magyarországi Német Írók Szövetsége 1 000 000
4. Magyarországi Szlovákok Szövetsége 20 000 000
5. Központi Szlovák Táncegyüttes 3 000 000
6. Szlovákok Szabad Szervezete 1 250 000
7. Magyarországi Szlovák Fiatalok Szervezete 1 250 000
8. Magyarországi Szlovák Írók Egyesülete 500 000
9. Magyarországi Horvátok Szövetsége 22 900 000
(Ebből az összegből 300 000 Ft-ot a Fáklya Nemzetiségi Folklórcentrum Egyesület részére kell elkülöníteni.)
10. „NEVEN” Bunyevác Kulturális Egyesület 100 000
11. Magyarországi Románok Szövetsége 14 500 000
12. Szerb Demokratikus Szövetség 8 000 000
13. Magyarországi Szlovének Szövetsége 7 500 000
14. Magyarországi Zsidók Nemzeti Szövetsége 1 800 000
15. Magyar Zsidó Kulturális Egyesület 1 500 000
16. Magyarországi Bolgár Kulturális Egyesület 2 500 000
17. Magyarországi Görögök Demokratikus Szövetsége 700 000
18. Magyarországi Görögök Kulturális Egyesülete 700 000
19. Magyarországi Bem József Lengyel Kulturális Egyesület 1 000 000
20. Magyarországi Ruszinok Szervezete 250 000
21. Magyarországi Ukrán, Ruszin Kulturális Egyesület 150 000
Tartalékalap 400 000
Összesen 130 000 000
A fent nevezett szervezetek
támogatása összesen
220 000 000

  Vissza az oldal tetejére