Időállapot: közlönyállapot (1992.VI.29.)

44/1992. (VI. 29.) OGY határozat * 

a társadalmi szervezetek költségvetési támogatásáról * 

1. Az Országgyűlés a társadalmi szervezetek 1992. évi támogatására a Magyar Köztársaság 1992. évi költségvetéséről és az államháztartás vitelének 1992. évi szabályairól szóló 1991. évi XCI. törvényben (a továbbiakban: az 1992. évi költségvetés) előirányzott 420 millió forintot a határozat melléklete szerint osztja fel.

2. Ha valamelyik társadalmi szervezet év közben szétválik és az így létrejött új szervezetek tevékenységi köre együttesen megfelel a szétválás előtti szervezet tevékenységi körének, úgy a fel nem használt költségvetési támogatást létszámarányosan meg kell osztani.

3. Az Országgyűlés az 1992. évi költségvetés 1. számú melléklete II. fejezet 7. cím 4. csoportjában szereplő, az értelmi fogyatékosokat segítő érdekvédelmi szervezetek részére együttesen biztosított 6 millió forintot - kiegészítve a társadalmi szervezetek költségvetési támogatásából 3 millió forinttal - a határozat mellékletének V. pontja szerint osztja fel.

Melléklet a 44/1992. (VI. 29.) OGY határozathoz

Sorszám A társadalmi szervezet megnevezése A támogatás összege
forintban
I. EGÉSZSÉGÜGYI, REHABILITÁCIÓS, PREVENCIÓS ÉS EGÉSZSÉGMEGŐRZÉSI
TEVÉKENYSÉGET FOLYTATÓ SZERVEZETEK
1. Országos Dohányfüstmentes Egyesület, Budapest 500 000
2. „Józan Élet” Egészség és Családvédelmi Országos Szövetség, Budapest 3 000 000
3. Magyar Máltai Szeretetszolgálat, Budapest 22 000 000
4. „LÁNC” Egészségkárosodott Emberek Szervezeteinek Szövetsége, Budapest 800 000
5. Peter Cerny Alapítványi Mentőszolgálat, Budapest 2 000 000
6. Magyar Hemofilia Egyesület, Budapest 500 000
7. Akarat Diáksport Egyesület, Budapest 500 000
8. Magyar Cukorbetegek Országos Szövetsége, Veszprém 1 000 000
9. Magyar Lelki Elsősegély Telefonszolgálat Szövetség, Budapest 300 000
10. Veszprém Megyei Mentőszervezet „04 Alapítvány”, Veszprém 300 000
11. Magyar Nyugdíjas Egyesületek Országos Szövetsége, Budapest 3 000 000
12. Egészséges Újszülöttekért Alapítvány, Pécs 300 000
13. Magyar Börtönpasztorációs Társaság, Szeged-Tápé 2 000 000
14. Nagycsaládosok Országos Egyesülete, Budapest 5 000 000
15. Barlangkutatók Északmagyarországi Mentőszolgálatának Alapítvány, Miskolc 300 000
16. Magyarországi PKU Egyesület, Budapest 1 000 000
17. Magyar Orvostudományi Társaságok és Egyesületek Szövetsége, Budapest 1 650 000
18. Nemzetközi Betegsegélyezési Társaság, Budapest 2 500 000
19. PLUSS Magyarországi HIVpozitívokat Segélyező Egyesület, Budapest 1 600 000
20. Volt Állami Gondozottak Országos Önsegítő Egyesülete, Budapest 6 000 000
21. Munkanélküliek és Álláskeresők Egyesületeinek Országos Szövetsége, Debrecen 1 000 000
22. Caritas Collectio, Budapest 1 000 000
23. Asztmás Gyermekek Korszerű Kezeléséért Alapítvány, Budapest 300 000
24. Magyar Transzplantáltak Sportegyesülete, Budapest 1 000 000
25. Értelmi Fogyatékosok Foglalkoztató Intézeteinek Országos Szövetsége, Csobánka 200 000
26. Vesebetegek Egyesületeinek Országos Szövetsége, Budapest 3 000 000
27. HÍD Alapítvány, Budapest 300 000
28. Nyugdíjas Klubok és Idősek „Életet az éveknek” Országos Szövetsége, Budapest 4 000 000
29. Országos Családszövetség, Budapest 500 000
30. Mozgáskorlátozott Fiatalok Rehabilitációs és Sportcentruma Alapítvány, Szeged 1 000 000
31. DROG FREE Gyógyult Szenvedélybetegek Alapítványa, Budapest 500 000
32. Magyar Szív Egyesület, Budapest 500 000
33. Megváltozott Munkaképességűek Országos Egyesülete, Budapest 500 000
34. Hungarian Life Saving Association, Budapest 2 500 000
35. Autisták Érdekvédelmi Egyesülete, Budapest 1 000 000
36. Vesebetegek Regionális Egyesülete, Szeged 300 000
37. BEROE Belszervi Betegek és Rokkantak Országos Egyesülete, Budapest 500 000
38. Magyar Szociálpszichiátriai Társaság, Budapest 800 000
39. Magyar Johannita Segítő Szolgálat, Budapest 2 000 000
40. AEROCARITAS, Szeged 3 000 000
41. Transcar Transylvania Caritas Országos Egyesülete, Budapest 1 000 000
Sorszám A társadalmi szervezet megnevezése A támogatás összege
forintban
42. Szent Lázár Lovagrend és Segélyszervezet, Eger 3 000 000
43. „PÁPAI PÁRIZ” Egészségnevelési Országos Egyesület, Budapest 300 000
44. Magyar ILCO Szövetség, Kaposvár 2 500 000
45. HUMAN CONDITIO Egyesület, Budapest 300 000
46. Magyar Rák Liga, Budapest 3 000 000
47. BUROTTINO Szociális és Kulturális Egyesület, Budapest 400 000
48. Magyar Gyógytornászok Társasága, Budapest 300 000
49. Családalapítók Egyesülete, Budapest 300 000
50. Mátrix Szenvedélybetegek Hozzátartozóinak Egyesülete, Budapest 500 000
51. Felnőtt CF Betegek Egyesülete, Budapest 100 000
52. Rákbetegek Országos Szövetsége, Budapest 3 000 000
53. Lakossági Érdekvédelmi Tömörülés (LÉT), Budapest 500 000
54. Magyar Hadigondozoottak Országos Nemz. Szövetsége, Szolnok 5 000 000
55. Anima Mentalhigienés Társaság, Budapest 1 000 000
56. SZITI Kulturális és Mentálhigiénés Egyesület, Szeged 750 000
57. Evangélikus Gerontológiai Egyesület, Budapest 150 000
58. Volt Állami Gondozottak Budapesti Önsegítő Egyesülete, Budapest 500 000
59. PACEM IN UTERO Egyesület Orvosok és Jogászok az abortusz ellen, Miskolc 50 000
60. Magzatvédő Társaság, Budapest 5 400 000
Összesen: 106 200 000
II. IFJÚSÁGI ÉS GYERMEKÉRDEKET KÉPVISELŐ SZERVEZETEK
1. FICE Nevelő Otthonok Nemzetközi Szövetsége Magyarországi Egyesülete, Budapest 2 700 000
2. Magyar Cserkészszövetség, Budapest 10 500 000
3. Magyarországi Ifjúsági Szállások Szövetsége, Budapest 700 000
4. Magyarországi Evangélikus Ifjúsági Szövetség, Budapest 1 000 000
5. Magyarországi Gyermekérdekek Fóruma Tiszántúli Tagozata, Debrecen 400 000
6. Gyermekérdekek Magyarországi Fóruma, Budapest 1 300 000
7. Magyarországi Ifjúsági Szervezetek Országos Tanácsa, Budapest 900 000
8. Magyar Úttörők Szövetsége, Budapest 4 530 000
9. Mozgalom egy globális Parlamentért, Szarvas 450 000
10. Fiatal Sasok Országos Egyesülete, Göd 800 000
11. Európai Cserkészek Magyar Szövetsége, Budapest 400 000
12. Magyar Cserkészcsapatok Szövetsége, Budapest 1 100 000
13. Országos Diákszínjátszó Egyesület, Budapest 800 000
14. Keresztény Ifjúsági Egyesületek Nemzeti Szövetsége, Budapest 1 700 000
15. Habonim Dror Cionista Ifjúsági Egyesület, Budapest 100 000
16. Európai Hallgatók Egyesülete, Budapest 1 000 000
17. Agrár és Falusi Szövetség, Budapest 2 000 000
18. Felsőoktatási Kollégiumok Országos Szövetsége, Budapest 2 000 000
19. Országos Felsőoktatási Érdekképviseleti Szövetség, Budapest 6 000 000
20. Zsidó Diákok Magyarországi Szövetsége, Budapest 1 000 000
21. Magyarországi Ifjúsági Irodák Országos Szövetsége, Salgótarján 2 500 000
22. Magyar Ifjúsági Eszperantó Szövetség, Budapest 750 000
23. Patronáló Óvó közösségi Háló Pókháló, Budaörs 2 600 000
24. VE-GA Szövetség (UNIO OF VE-GA), Szentes 2 000 000
25. REGNUM MARIANUM Katolikus Közösség Egyesület, Budapest 1 400 000
26. Európa Jövője Egyesület, Kecskemét 1 100 000
27. Katolikus Ifjúsági Mozgalom, Budapest 2 000 000
28. Országos Diák Unió, Budapest 5 100 000
29. Gyermeklánc Egyesület, Budapest 1 550 000
30. Berzsenyi Dániel Irodalmi és Művészeti Társaság, Kaposvár 400 000
31. Ifjúsági Demokrata Fórum, Budapest 2 600 000
32. IDE (SZDSZ Ifjúsági Szervezete), Budapest 1 000 000
33. Ifjúsági Kereszténydemokrata Unió, Budapest 1 600 000
34. Ifjú Szocialisták, Budapest 300 000
35. Kereszténydemokrata Fiatalok Szövetsége, Budapest 500 000
36. Baloldali Ifjúsági Társulás, Budapest 200 000
37. Fiatal Európai Föderalisták, Budapest 50 000
38. Szociáldemokrata Ifjúsági Mozgalom, Budapest 300 000
39. Katolikus Egyetemisták és Főiskolások Egyesülete, Szeged 1 800 000
40. Magyar Dolgozók Ifjúsági Szövetsége, Budapest 400 000
Sorszám A társadalmi szervezet megnevezése A támogatás összege
forintban
41. SZAKE „Szakmunkástanulókért” Kulturális Egyesület, Budapest 1 100 000
42. Egyesület a Diákönkormányzatokért, Budapest 500 000
43. Kompánia Közművelődési Egyesület, Budapest 350 000
44. Erdei Iskola Egyesület, Budapest 100 000
45. IGEN Katolikus Kulturális Egyesület, Budapest 500 000
46. Magyar Cserkészlány Szövetség, Budapest 800 000
47. Egri diákok Egyesülete, Eger 100 000
48. UNICEF Az ENSZ Gyermekalap Magyar Nemzeti Bizottsága, Budapest 700 000
49. Gyermekanimátorok Egyesülete, Budapest 500 000
50. Diákújságírók Országos Egyesülete, Budapest 1 050 000
51. Budapesti Önkormányzatok Középiskolai Szövetsége, Budapest 2 000 000
52. Magyar Középiskolások Köre, Budapest 2 000 000
53. Országos Gyermekvédő Liga, Budapest 3 100 000
54. Dyslexiás Gyermekek Szüleinek és Szakmai Segítőinek Szövetsége, Budapest 350 000
55. Budapesti Ifjúsági Kamara, Budapest 300 000
56. Középiskolások Szövetsége, Kaposvár 300 000
57. Kemény Gábor Iskolaszövetség, Sarkad 250 000
58. Református Fiatalok Szövetsége, Budapest 2 000 000
59. Magyarországi Pályaválasztási Tanácsadók Egyesülete, Székesfehérvár 100 000
60. Nemzetközi Szakmai Diákszervezetek Kamarája, Budapest 1 000 000
61. Vasi Diákszövetség, Szombathely 600 000
62. Nyitott Képzések Egyesület, Budapest 1 000 000
63. Természetjáró Fiatalok Szövetsége, Budapest 300 000
64. Ifjúsági Unió, Budapest 300 000
65. Betlehem Kulturális Egyesülete, Budapest 200 000
66. Új Bekezdés Irodalmi Alkotócsoport és Művészeti Egyesület, Miskolc 100 000
67. Széchenyi István Emlékmúzeum Baráti Kör, Nagycenk 200 000
68. Magyar Tehetséggondozó Társaság, Budapest 400 000
69. Magyarország Felfedezői, Hagyományőrzői, Budapest 3 100 000
70. START Sport Egyesület, Budapest 1 200 000
71. VOX PANNONICA Egyesület, Budapest 500 000
72. Kallódó Gyermekekért és Ifjakért Alapítvány, Solymár 1 000 000
Összesen: 93 530 000
III. TERMÉSZET ÉS KÖRNYEZETVÉDELMI TEVÉKENYSÉGET FOLYTATÓ SZERVEZETEK
1. Talajvédelmi Alapítvány, Budapest 800 000
2. Heves Megyei Környezetvédők Szövetsége, Eger 1 000 000
3. SOMOGY Természetvédelmi Szervezet, Kaposvár 4 000 000
4. KÖRNYEZETÜNKÉRT Egyesület, Budapest 450 000
5. Magyar Madártani és Természetvédelmi Egyesület (MMTE), Budapest 9 000 000
6. SMARAGD Környezetvédelmi Egyesület, Budapest 50 000
7. TISZA Klub, Szolnok 2 000 000
8. Szabadszentkirályi Zöld Kör 100 000
9. Pécsi Zöld Kör 450 000
10. Magyar Meteorológiai Társaság, Budapest 1 000 000
11. Zöld Akció, Miskolc 2 300 000
12. REFLEX Környezetvédő Egyesület, Győr 2 500 000
13. Város és Faluvédők Szövetsége, Budapest 4 700 000
14. Magyar Karszt és Barlangkutató Társulat, Budapest 1 000 000
15. PRO NATURA Természetkutató Egyesület, Szombathely 510 000
16. Budapesti Városvédő Egyesület 3 450 000
17. BIOKULTÚRA Egyesület, Budapest 3 450 000
18. Velenceitó Barátainak Szövetsége, Velence 1 000 000
19. Mosonmagyaróvári Környezetvédő Egyesület 1 600 000
20. Magyar Rovartani Társaság, Budapest 200 000
21. Természet és Környezetvédő Tanárok Egyesülete, Budapest 300 000
22. PANGEA Kulturális és Környezetvédelmi Egyesület, Pénzesgyőr 470 000
23. Kiss Ferenc Csongrád Megyei Természetvédelmi Egyesület, Szeged 2 450 000
24. HUMANITÁS Népfőiskola, Nyíregyháza 400 000
25. Egyetemes Létezés Természetvédelmi Klubja (ELTE), Budapest 310 000
26. GÖNCÖL Alapítvány, Vác 2 000 000
27. EMISSZIÓ, SzabolcsSzatmár Megyei Természetvédelmi Egyesület, Nyíregyháza 600 000
Sorszám A társadalmi szervezet megnevezése A támogatás összege
forintban
28. Vásárhelyi István Természetvédelmi Kör, Budapest 700 000
29. TIT Stúdió, Budapest 600 000
30. Zsámbékimedence Tájvédelmi Egyesület 510 000
31. DUNA Kör, Budapest 3 000 000
32. GAJA Környezetvédő Egyesület, Székesfehérvár 500 000
33. Tiszta Levegőért Egyesület, Budaörs 2 500 000
34. Magyar Természetvédők Szövetsége, Budapest 1 000 000
35. KOPICKÓ Alkotóműhelyek és Alapítvány, Őriszentpéter 1 000 000
36. Zöld Szív Ifjúsági Természetvédő Tömegmozgalom, Pomáz 1 500 000
37. Alapítvány a Magyarországi Környezeti Nevelésért, Budapest 780 000
38. Óvodásokkal a Természet Megóvásáért Egyesület, Dunakeszi 100 000
39. Természet BÚVÁR Egyesület, Budapest 4 050 000
40. GYŰRŰFŰ Alapítvány, Visnyeszéplak 250 000
41. Zalai Egyesületek Szövetsége, Zalaegerszeg 110 000
42. Magyar Denevérkutatók Baráti Köre, Mesterszállás 100 000
43. Ormánság Alapítvány, Pécs 300 000
44. Természetvédők és Természetbarátok Békés Megyei Egyesülete, Békéscsaba 300 000
Összesen: 63 390 000
IV. EGYÉB TÁRSADALMI SZERVEZETEK
1. Magyar Politikai Foglyok Szövetsége, Budapest 10 000 000
2. Magyarság Jövője Társaság, Rózsaszentmárton 300 000
3. Magyar Biztonságtudományi Társaság, Budapest 50 000
4. Volt Hadifoglyok Bajtársi Szövetsége, Budapest 2 000 000
5. Munkaszolgálatosok Országos Egyesülete (MUSZOE), Budapest 200 000
6. Bajtársi Egyesületek Országos Szövetsége, Budapest 600 000
7. Honvéd Hagyományőrző Egyesület, Budapest 600 000
8. Volt Hadifoglyok Bajtársi Szövetsége, Székesfehérvár 200 000
9. Magyar Műveltség Szolgálat, Budapest 800 000
10. HajdúBihar Zenei Egyesület, Debrecen 200 000
11. Volt Politikai Üldözöttek Bajtársi Szövetsége, Budapest 800 000
12. Történelmi Igazságtétel Bizottság, Budapest 3 000 000
13. SzabolcsSzatmárBereg Megyei Kórusok Egyesülete, Nyíregyháza 120 000
14. „Fényes Szellők” Baráti Kör, Budapest 200 000
15. Móricz Zsigmond Társaság, Szentendre 250 000
16. Háborús Veteránok Országos Bajtársi Szövetsége, Budapest 400 000
17. Martin Luther King Egyesület, Budapest 500 000
18. Nyugdíjasok Baranya Megyei Kamarája, Pécs 150 000
19. Országos Ómagyar Kultúra Baráti Társaság, Budapest 300 000
20. FAUNA Egyesület, Budapest 300 000
21. 1945-56 közötti Magyar Politikai Elítéltek Közössége, Budapest 500 000
22. Nemzetőrök Szövetsége, Budapest 700 000
23. CARITAS HUNGARICA, Eger 1 000 000
24. Magyar Ellenállási Szövetség, Budapest 1 700 000
25. Emberi Jogok Nemzetközi Társasága, Budapest 500 000
26. Marosvásárhelyi Baráti Társaság, Budapest 150 000
27. Szabó Dezső Emléktársaság, Budapest 50 000
28. Honismereti Szövetség, Budapest 1 000 000
29. Tokajhegyaljai Egyesület, Tokaj 100 000
30. FÉBÉ Evangélikus Diakonissza Egyesület, Budapest 700 000
31. HUMANITÁS Bűnmegelőzést és Társadalmi Beilleszkedést Segítő Társaság, Budapest 200 000
32. Kertbarátok és Kistermelők Országos Szövetsége, Budapest 100 000
33. MRASZ Magyar Rádió Amatőr Szövetség, Budapest 1 500 000
34. Magyar Kolping Szövetség, Budapest 2 000 000
35. Magyar Szellemi Védegylet, Budapest 860 000
36. Összmagyar Testület, Budapest 100 000
37. Országos Fogyasztóvédelmi Egyesület, Budapest 2 000 000
38. 56-os Szövetség, Budapest 500 000
39. Magyar Óvodapedagógiai Egyesület, Miskolc 500 000
40. Magyar Nők Szövetsége, Budapest 1 500 000
41. MTA Magyar Kriminológiai Társaság, Budapest 150 000
42. Alba Kör Erőszakmentes Mozgalom a Békéért, Budapest 150 000
Sorszám A társadalmi szervezet megnevezése A támogatás összege
forintban
43. Magyar Garabonciás Szövetség, Tatabánya 1 400 000
44. Erkel Ferenc Táncegyüttes Egyesület, Budapest 100 000
45. Rákóczi Szövetség, Budapest 3 500 000
46. Páneurópai Unió Magyar Egyesület, Budapest 600 000
47. Székely Szövetség, Bonyhád 300 000
48. Nagyváthy János Gazdaképző Egyesület, Budapest 100 000
49. Lakásbérlők Egyesülete, Budapest 1 500 000
50. Az Európai Mozgalom Magyar Tanácsa, Budapest 600 000
51. Műszaki és Természettudományi Egyesületek Szövetségei Kamarája (MTESZ), Budapest 21 000 000
52. Tájak, Korok, Múzeumok Egyesülete, Budapest 500 000
53. Keresztény Ökumenikus Baráti Társaság, Budapest 500 000
54. „Nemzetek Háza” Nemzetek Közötti Baráti Társaságok Szövetsége, Budapest 4 000 000
55. Falufejlesztési Társaság, Budapest 500 000
56. Recski Szövetség, Budapest 2 500 000
57. Gaudium Pax Bencés Diák Szövetség, Budapest 300 000
58. Európa Ház Egyesület, Budapest 350 000
59. Volt Hadifoglyok Szövetsége, Budapest 700 000
60. Magyar ENSZ Társaság, Budapest 1 500 000
61. Volt Hadviseltek Országos Bajtársi Szövetsége, Budapest 100 000
62. AMICUS Egyesület, Budapest 200 000
63. Közösségfejlesztők Egyesülete, Budapest 400 000
64. Magyarságmentési Misszió Alapítvány, Debrecen 200 000
65. Erdélyi Magyarok Egyesülete, Budapest 300 000
66. Kőrösi Csoma Társaság, Budapest 300 000
67. Jászok Egyesülete, Budapest 250 000
68. Magyarok Világszövetsége, Budapest 28 000 000
69. Magyar Eszperantó Szövetség, Budapest 200 000
70. Márton Áron Társaság, Budapest 600 000
71. Budapesti Székely Kör 500 000
72. Magyar Humanista Egyesület, Budapest 150 000
73. Kós Károly Céh Országos Kulturális Egyesület, Budapest 300 000
74. Franciabarát Közösségek Társasága, Budapest 150 000
75. Térszínház Egyesület, Budapest 300 000
76. Feminista Hálózat, Budapest 50 000
77. Centrál Kör, Budapest 200 000
78. Pitypang Humán Szolgáltató Egyesület, Budapest 300 000
79. Keresztény Értelmiségiek Szövetsége, Budapest 1 000 000
80. Budapesti Művészbarátok Egyesülete 450 000
81. Országos Béketanács, Budapest 200 000
82. „Kisgrafika Baráti Köre”, Budapest 100 000
83. Bartók Néptánc Egyesület, Budapest 250 000
84. Magyar Auschwitz Alapítvány, Budapest 500 000
85. Erdélyi Szövetség, Budapest 3 000 000
86. Szárszó Baráti Kör, Budapest 300 000
87. Keleti Blokk Művészeti Alapítvány, Debrecen 500 000
88. Zalai Falvakért Egyesület, Zalaegerszeg 100 000
89. Fekete István Irodalmi Társaság, Ajka 100 000
90. Tudományos Ismeretterjesztő Társulat, Budapest 32 090 000
91. Kiss Áron Magyar Játék Társaság, Kecskemét 610 000
92. Theatrum Alapítvány, Veszprém 200 000
93. CASUS Művészeti Társulat, Budapest 300 000
94. Galgapharm Humán Értékmegőrző Egyesület, Érd 500 000
95. Bérlakásukat Megvásárlók Országos Szövetsége, Budapest 300 000
96. AMURT Egyesület, Mosonmagyaróvár 50 000
97. Garabonciás Folkműhely Népművészeti Egyesület, Gyöngyös 50 000
98. Magyar Humanista Társaság, Budapest 50 000
99. HandaBanda Egyesülete az Állami Gondozottakért, Budapest 100 000
100. Állampolgári Jogvédő Liga, Budapest 600 000
101. Drégelyvár Alapítvány 100 000
102. Raoul Wallenberg Egyesület, Budapest 500 000
103. Magyar Parasztszövetség, Budapest 500 000
Sorszám A társadalmi szervezet megnevezése A támogatás összege
forintban
104. Történelem Tanárok Egylete, Budapest 100 000
105. Galilei Társaság, Budapest 100 000
106. International Police Association Magyar Szekció,Budapest 1 400 000
107. Neumann János Számítógéptudományi Társaság, Budapest 100 000
108. Volt Nyugati Hadifoglyok Országos Bajtársi Szövetsége,Budapest 50 000
109. Szent György Lovagrend, Visegrád 300 000
Összesen: 153 880 000
V. ÉRTELMI FOGYATÉKOSOKAT SEGÍTŐ ÉRDEKVÉDELMI SZERVEZETEK
1. Értelmi Fogyatékosok Országos Érdekvédelmi Szövetsége 5 000 000
2. „Kézenfogva” JászNagykunSzolnok Megyei ÉrtelmiFogyatékosok Érdekvédelmi
Egyesülete
1 200 000
3. Down Egyesület 700 000
4. Értelmi Fogyatékosok Borsod Megyei Érdekvédelmi Egyesülete,Miskolc 700 000
5. Hit és Fény Magyarországi Egyesület 700 000
6. Magyar Speciális Olimpiai Egyesület 700 000
Összesen: 9 000 000

ÖSSZESÍTŐ

I. Egészségügyi, rehabilitációs, prevenciós és egészségmegőrzésitevékenységet folytató
szervezetek
106 200 000
II. Ifjúsági és gyermekérdekeket képviselő szervezetek 93 530 000
III. Természet és környezetvédelmi tevékenységet folytatószervezetek 63 390 000
IV. Egyéb társadalmi szervezetek 153 880 000
V. Értelmi fogyatékosokat segítő érdekvédelmiszervezetek 9 000 000
Összesen: 426 000 000

  Vissza az oldal tetejére