Időállapot: közlönyállapot (1992.X.2.)

56/1992. (X. 2.) OGY határozat

a hágai Nemzetközi Bíróság kötelező joghatóságának elismeréséről * 

1. Az Országgyűlés elhatározza, hogy a Magyar Köztársaság az Egyesült Nemzetek hágai Nemzetközi Bírósága Alapszabálya 36. cikke (2) bekezdésének megfelelően elismeri a hágai Nemzetközi Bíróság kötelező joghatóságát.

2. Felhatalmazást kap a Kormány, hogy a Nemzetközi Bíróság Alapszabálya 36. cikke (4) bekezdésének megfelelően a Bíróság joghatóságának elismeréséről szóló, alábbi nyilatkozatot az Egyesült Nemzetek főtitkáránál letétbe helyezze:

„Nyilatkozat a hágai Nemzetközi Bíróság kötelező joghatóságának elismeréséről

A Magyar Köztársaság ipso facto és külön megállapodás nélkül, a viszonosság feltételével minden olyan állammal szemben, amely ugyanezt a kötelezettséget vállalja, ezennel elismeri a hágai Nemzetközi Bíróság kötelező joghatóságát a Bíróság Alapszabálya 36. cikke (2) bekezdésével összhangban valamennyi, a jelen Nyilatkozatot követően felmerülő tényekből vagy helyzetekből eredő jogvita tekintetében, kivéve:

a) azokat a jogvitákat, amelyek esetében az abban részes felek a vita békés rendezésének más módjában állapodtak meg vagy állapodnak meg;

b) azokat a jogvitákat, amelyek a nemzetközi jog értelmében a Magyar Köztársaság kizárólagos belső joghatósága alá tartoznak;

c) azokat a jogvitákat, amelyek ellenségeskedésekkel, háborúval, fegyveres összetűzésekkel, egyénileg vagy kollektíven gyakorolt önvédelemmel, vagy az Egyesült Nemzetek határozata vagy javaslata alapján történő feladat végrehajtásával, vagy más hasonló, a Magyar Köztársaságot érintő akcióval, intézkedéssel vagy helyzettel jelenleg vagy a jövőben összefüggenek;

d) azokat a jogvitákat, amelyek tekintetében a Nemzetközi Bíróság kötelező joghatóságát a vitában részes bármely fél kizárólag az adott jogvita tekintetében ismerte el, illetőleg, amelyek tekintetében a vitában részes bármely fél a vitának a Bíróság elé történő utalására vonatkozó kérelmét a Bíróság kötelező joghatóságának elismerésére vonatkozó elfogadó nyilatkozatát követő 12 hónap eltelte előtt tette meg.

A Magyar Köztársaság Kormánya fenntartja magának a jogot, hogy az Egyesült Nemzetek főtitkárához intézett írásbeli közlés útján 6 hónapos hatálybalépési határidőt megállapítva módosítsa, kiegészítse vagy visszavonja a fent említett, vagy esetleg a későbbiekben teendő bármely fenntartását.

Ez a Nyilatkozat a megszüntetésére irányuló közlést követő 6 hónappal hatályát veszti.”


  Vissza az oldal tetejére