Időállapot: közlönyállapot (1992.X.16.)

59/1992. (X. 16.) OGY határozat

a központi igazgatási kiadások csökkentéséről * 

Az Országgyűlés a Magyar Köztársaság 1992. évi költségvetéséről és az államháztartás vitelének 1992. évi szabályairól szóló, 1991. évi XCI. törvény 70. §-a (1) bekezdésében foglaltak végrehajtásáról a következő döntést hozza.

1. Az Országgyűlés - a Magyar Köztársaság Kormánya javaslata alapján - a fejezetek 1992. évi kiadásai, illetőleg költségvetési támogatásai csökkentésének, valamint befizetéseinek mértékét a következők szerint határozza meg:

millió Ft-ban
Megnevezés Támogatás-csökkentés Befizetés Összesen
Miniszterelnökség 76,9 76,9
Belügyminisztérium 179,6 179,6
Honvédelmi Minisztérium 76,9 76,9
Nemzetközi Gazdasági Kapcsolatok Minisztériuma
100,0

100,0
Népjóléti Minisztérium 31,0 31,0
Üdülési és Szanatóriumi Főigazgatóság
2,5

2,5
Igazságügyi Minisztérium 11,4 11,4
Közlekedési, Hírközlési és Vízügyi Minisztérium
35,0

59,5

94,5
Külügyminisztérium 32,1 32,1
Földművelésügyi Minisztérium
58,4

58,4
Munkaügyi Minisztérium 24,3 24,3
Pénzügyminisztérium 202,9 31,8 234,7
Művelődési és Közoktatási Minisztérium
28,0

28,0
millió Ft-ban
Megnevezés Támogatás-csökkentés Befizetés Összesen
Ipari és Kereskedelmi Minisztérium
64,7

4,0

68,7
Központi Földtani Hivatal 3,4 3,4
Környezetvédelmi és Területfejlesztési Minisztérium
21,8

21,8
Magyar Tudományos Akadémia
6,4

6,4
Gazdasági Versenyhivatal 10,0 10,0
Központi Statisztikai Hivatal 21,7 21,7
Országos Munkavédelmi és Munkaügyi Főfelügyelet
2,7

2,7
Országos Testnevelési és Sporthivatal
7,9

7,9
Országos Műszaki Fejlesztési Bizottság
0,4

40,3

40,7
Állami Vagyonügynökség 13,5 13,5
Összesen 1011,5 135,6 1147,1

2. Megerősíti a Kormány azon kérését, hogy a Köztársasági Elnökség, az Országgyűlés, az Alkotmánybíróság, a Legfelsőbb Bíróság, a Magyar Köztársaság Ügyészsége és az Állami Számvevőszék fejezetek támogatásából a minisztériumoknál, országos hatáskörű szerveknél érvényesülő átlagos mértéknek megfelelő összeget ajánljanak fel.

3. Az Országgyűlés szükségesnek tartja, hogy a Kormány felülvizsgálja a minisztériumok, országos hatáskörű és más központi államigazgatási szervek szervezeti és működési szabályzatait, feladatkörét, létszámát és működését, s az 1993. évi költségvetési javaslat összeállításánál vegye figyelembe annak hasznosítható eredményeit.


  Vissza az oldal tetejére