Időállapot: közlönyállapot (1992.X.16.)

60/1992. (X. 16.) OGY határozat

a Mecseki Ércbányászati Vállalat államkölcsön adósságának rendezéséről * 

Az Országgyűlés hozzájárul ahhoz, hogy a Mecseki Ércbányászati Vállalat V. számú bányaüzemének beruházásához kapcsolódó, összesen 834 M Ft államkölcsön tartozása az alábbiak szerint kerüljön rendezésre:

- 360 M Ft visszafizetését el kell engedni,

- 350 M Ft értékben értékesíthető vagyonrészeket kell az Állami Fejlesztési Intézetnek átadni,

- 124 M Ft - 1993. január 1. és 1996. december 31. közötti - átütemezéséről a Mecseki Ércbányászati Vállalat és az Állami Fejlesztési Intézet állapodjon meg.


  Vissza az oldal tetejére