Időállapot: közlönyállapot (1992.X.16.)

64/1992. (X. 16.) OGY határozat

a társadalmi szervezetek, a nemzeti és etnikai kisebbségi szervezetek, valamint az egyházak költségvetési támogatására szolgáló pénzeszközök elosztásának bizottsági előkészítéséről szóló 1/1992. (II. 10.) OGY határozat módosításáról * 

Az Országgyűlés az 1/1992. (II. 10.) OGY határozatának I/1. pontja második bekezdését az alábbiak szerint módosítja:

„készítsen törvényjavaslatot (OGY határozati javaslatot) a társadalmi szervezetek költségvetési támogatása elosztásának rendjére és eljárási szabályaira, s azt 1992. november 15-ig terjessze az Országgyűlés elé.”


  Vissza az oldal tetejére