Időállapot: közlönyállapot (1992.X.16.)

65/1992. (X. 16.) OGY határozat

az Országgyűlés Házszabályainak módosításáról és egységes szövegéről szóló 8/1989. (VI. 8.) OGY határozat módosításáról * 

1. § Az Országgyűlés Házszabályainak módosításáról és egységes szövegéről szóló 8/1989. (VI. 8.) OGY határozat 5. §-a (4) bekezdésének helyébe a következő rendelkezés lép:

„(4) Az időközi választás során megválasztott, valamint a területi, illetőleg az országos listán üresedés miatt az érintett párt által kijelölt képviselő megbízólevelét az Országgyűlés Mentelmi, Összeférhetetlenségi és Mandátumvizsgáló bizottsága vizsgálja meg. A bizottság javaslatát az Országgyűlés legközelebbi ülésén a bizottság elnöke ismerteti, és az Országgyűlés ennek alapján határoz.”

2. § Ez a határozat a kihirdetése napján lép hatályba.


  Vissza az oldal tetejére