Időállapot: közlönyállapot (1992.XI.6.)

69/1992. (XI. 6.) OGY határozat

A Szigetköz természetvédelmi, környezetvédelmi tájvédelmi és területfejlesztési kérdése tárgyában * 

1. Az Országgyűlés felkéri a Kormányt, hogy 1992. december 31-ig dolgozza ki a Szigetköz rehabilitációs és fejlesztési koncepcióját, figyelemmel a természetvédelmi, környezetvédelmi, tájvédelmi és területfejlesztési kérdésekre.

2. A program kidolgozása során - különösen - a következőket vegye figyelembe:

a) a Szigetköz problémája a vízlépcsőtől függetlenül létezik;

b) több millió ember ivóvizét biztosító - Közép-Európa egyik legnagyobb - vízbázisának védelme;

c) felbecsülhetetlen természeti értékek - növény és állatvilág, vízi életközösség - védelme;

d) ki kell dolgozni a termőföld védelmét, a talajerő romlásának megakadályozását, belvízgondok megoldását és a talajvízszint-csökkenés megállítását;

e) a mező- és erdőgazdálkodást a természet és a táj védelmének megfelelően folytassák;

f) kezdeményezze a Kormány a tájba illő infrastruktúrafejlesztést és területfejlesztést;

g) készüljön terv az ún. ökoturizmus megvalósítására;

h) vizsgálja meg a Kormány annak a lehetőségét, hogy a Fertőtavi Nemzeti Parknak része legyen a hansági és szigetközi tájvédelmi körzet is, mint közös vízgyűjtőn lévő tájegységek.

3. A terv részletes kidolgozásáig kezdeményezze a Kormány a természetes vizek - vízfolyások - partmenti övezeteken a természetbarát gazdálkodás bevezetését.

4. Az Országgyűlés felkéri a Magyar Tudományos Akadémiát az ökológiai kutatások koordinálására; a Környezetvédelmi és Területfejlesztési Minisztériumot az ökológiai alapelvű táj- és területfejlesztési tervek kidolgozására. Mindkettőnél vegyék figyelembe a helyi szakemberek tapasztalatait is.


  Vissza az oldal tetejére