Időállapot: közlönyállapot (1992.XII.31.)

90/1992. (XII. 31.) OGY határozat

a Magyar Televízió 1 milliárd forint zárolt költségvetési támogatásának rendezéséről * 

Az Országgyűlés tudomásul veszi a Kormány tájékoztatását a Magyar Televízió pénzügyi helyzetéről végzett vizsgálatok tapasztalatairól. Megállapítja, hogy a Magyar Televízió ez évi zavartalan műsorszolgáltatásához, műsortartalékai kiegészítéséhez, jövő évi felkészüléséhez a zárolt 1 milliárd forint meghatározó részének felszabadítása szükséges. Ezért az Országgyűlés az alábbiak szerint határoz:

1. A Magyar Televízió részére a következő kötelezettségek teljesítéséhez szükséges összeget kell rendelkezésre bocsátani:

- állami befizetési kötelezettségei (általános forgalmi adó, személyi jövedelemadó, vállalkozási nyereségadó kamat, munkavállalói járulék) rendezésére 245 millió forintot, továbbá társadalombiztosítási járulék tartozás kifizetésére 130 millió forintot;

- az Antenna Hungária Műsorszóró és Rádióhírközlési Rt.-t illető 200 millió forintot;

- az Állami Számvevőszék korábbi vizsgálata alapján az ingatlanértékesítésből és helytelen adóalapcsökkentésből származó kötelezettségei rendezésére 244,2 millió forintot, valamint pénzmaradvány befizetési kötelezettsége teljesítésére 70,4 millió forintot.

2. Az 1. pont szerinti összegeket, együtt: 889,6 millió forintot - azonnali továbbutalás céljából - a Magyar Televízió rendelkezésére kell bocsátani, a fennmaradó 110,4 millió forintot pedig letéti számlára kell helyezni. Ennek felhasználásáról az Állami Számvevőszék folyamatban lévő utóvizsgálata alapján a Kormány dönt.

3. Az Országgyűlés felkéri a Kormányt, hogy e határozat azonnali végrehajtásáról gondoskodjék.


  Vissza az oldal tetejére