Időállapot: közlönyállapot (1992.XII.31.)

91/1992. (XII. 31.) OGY határozat

a Ganz Gépgyár Holding Kft. járadékfizetési kötelezettségének részbeni elengedéséről és átütemezéséről * 

Az Országgyűlés hozzájárul ahhoz, hogy a Ganz Gépgyár Holding Kft. jogutódként örökölt korábbi beruházásaihoz kapcsolódó, összesen 1173 M Ft állami alapjuttatás utáni járadékfizetési kötelezettsége az alábbiak szerint kerüljön rendezésre:

- 811 M Ft visszafizetését az eddigi késedelmi kamatokkal együtt el kell engedni,

- 362 M Ft - 1994. január 1. és 2002. december 31. közötti - visszafizetési üteméről a Ganz Gépgyár Holding Kft. és az Állami Fejlesztési Intézet állapodjon meg.

Az Országgyűlés tudomásul veszi, hogy az elengedett állami alapjuttatás visszafizetési kötelezettsége a központi költségvetést terheli.


  Vissza az oldal tetejére