Időállapot: közlönyállapot (1993.II.4.)

1/1993. (II. 4.) OGY határozat

a Nemzetközi Pénzügyi Társaságban a Magyar Köztársaság alaptőke-részesedésének megemeléséről * 

1. Az Országgyűlés elfogadja a Nemzetközi Pénzügyi Társaság (a továbbiakban: Társaság) Kormányzótanácsának az 1991. évi általános alaptőkeemeléséről szóló 179. számú határozatában foglaltakat, és elhatározza, hogy a Magyar Köztársaság alaptőke-részesedése a Társaságban az említett határozathoz kapcsolódó meghatározott mértékre emelkedjék.

2. Az alaptőke-részesedést öt egyenlő részben évenként kell befizetni.

3. Felhatalmazást kap a pénzügyi szerv feladatát ellátó Magyar Nemzeti Bank, hogy a Magyar Köztársaság alaptőke-részesedésének megemelése kapcsán szükséges műveleteket az állami költségvetés terhére lebonyolítsa.

4. Ez a határozat a kihirdetése napján lép hatályba; végrehajtásáról a Kormány gondoskodik.


  Vissza az oldal tetejére