Időállapot: közlönyállapot (1993.II.4.)

2/1993. (II. 4.) OGY határozat

az egyetemekről szóló 30/1990. (III. 21.) OGY határozat módosításáról * 

1. Az egyetemekről szóló 30/1990. (III. 21.) OGY határozat (a továbbiakban: Határozat) 1. pontja helyébe a következő rendelkezés lép:

„1. Az állami egyetemek, valamint a hittudományi és nem állami egyetemek felsorolását a határozat melléklete tartalmazza.”

2. A Határozat mellékletének a „Hittudományi egyetemek” címe a „Hittudományi és nem állami egyetemek” címre módosul. Ezen belül a „Pázmány Péter Római Katolikus Hittudományi Akadémia (Budapest)” elnevezés „Pázmány Péter Katolikus Egyetem (Budapest) elnevezésre változik.

3. Ez a határozat a közzétételét követő 8. napon lép hatályba.


  Vissza az oldal tetejére