Időállapot: közlönyállapot (1993.II.12.)

3/1993. (II. 12.) OGY határozat

a társadalmi szervezetek, a nemzeti és etnikai kisebbségek, valamint az egyházak költségvetési támogatására szolgáló pénzeszközök elosztásának bizottsági előkésztéséről * 

Az Országgyűlés a Magyar Köztársaság 1993. évi költségvetéséről szóló 1992. évi LXXX. törvény (a továbbiakban: az 1993. évi költségvetés) 34. és 35. §-ában foglaltak végrehajtása érdekében a következő döntést hozza:

I.

1. Az Országgyűlés a társadalmi szervezetek költségvetési támogatását koordináló bizottságot (a továbbiakban: Bizottság) kijelöli, hogy tegyen javaslatot az Országgyűlésnek a társadalmi szervezetek költségvetési támogatását szolgáló, az 1993. évi költségvetésben meghatározott keretösszeg elosztására.

2. A Bizottság írjon ki nyilvános pályázatot a társadalmi szervezetek költségvetési támogatásának elnyerésére. Az Országgyűlésnek benyújtandó javaslatában határozza meg azokat a rendező elveket és szempontokat, amelyet a pénzeszközök elosztásánál figyelembe vett.

II.

3. Az Országgyűlés kijelöli az Emberi jogi, kisebbségi és vallásügyi bizottságot, hogy tegyen javaslatot az Országgyűlésnek a nemzeti és etnikai kisebbségek, valamint az egyházak költségvetési támogatását szolgáló, az 1993. évi költségvetésben meghatározott keretösszeg elosztására.

III.

4. Az Országgyűlés ajánlja a képviselőknek, hogy a keretösszeg elosztására tett javaslatokhoz benyújtandó módosító indítványaikban jelöljék meg a forrásfedezetet is (pl. az egyik szervezet magasabb támogatása mely szervezet támogatásának csökkentését jelenti).

5. Az Országgyűlés felkéri a Pénzügyminisztériumot, illetve a Művelődési és Közoktatási Minisztériumot, valamint a Nemzeti és Etnikai Kisebbségi Hivatalt, hogy az Országgyűlés főtitkári szervezetével együttesen biztosítsa a Bizottságok működéséhez szükséges szakmai segítséget.

6. A Bizottságok javaslataikat legkésőbb 1993. március 31-ig terjesszék az Országgyűlés elé.

IV.

7. E határozat elfogadásával az 1/1992. (II. 10.) OGY határozat - 1. pontjának a társadalmi szervezetek költségvetési támogatását koordináló különbizottság létrehozásáról szóló rendelkezése, valamint a 3. pontja kivételével - érvényét veszti.


  Vissza az oldal tetejére