Időállapot: közlönyállapot (1993.II.27.)

7/1993. (II. 27.) OGY határozat

a nyugellátások, baleseti nyugellátások és egyéb ellátások emeléséről, illetőleg kiegészítéséről * 

Az Országgyűlés a nyugellátások, baleseti nyugellátások, továbbá a határozatban említett, egyes egyéb ellátások 1993. évi emeléséről (kiegészítéséről) - az 1975. évi II. tv. 44. § (6) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján - a következő határozatot hozza:

I.

Az 1993. március 1-jei rendelkezésekről

1993. március 1-jei hatállyal az ellátásokat a következők szerint kell emelni:

1. Az 1993. január 1-je előtti időponttól megállapított

a) öregségi teljes nyugdíjat, rokkantsági, baleseti rokkantsági nyugdíjat, átmeneti járadékot 10 százalékkal, legalább havi 650 forinttal, de legfeljebb havi 2200 forinttal;

b) az öregségi résznyugdíjat 10 százalékkal, legalább havi 550 forinttal, de legfeljebb havi 1600 forinttal;

c) az özvegyi és szülői nyugdíjat, valamint a baleseti özvegyi és szülői nyugdíjat 10 százalékkal, legalább havi 550 forinttal, de legfeljebb havi 1600 forinttal;

d) az árvaellátást, baleseti árvaellátást 10 százalékkal, de legfeljebb havi 1000 forinttal;

e) a baleseti járadékot 10 százalékkal, de legfeljebb havi 550 forinttal

kell emelni.

2. Az 1993. március 1-je előtti időponttól megállapított és kerekített meghatározott összegű ellátásokat, továbbá a nyugdíjfolyósító szerv által folyósított rendszeres szociális ellátásokat havi 400 forinttal kell emelni.

3. Az 1993. február 28-át követő időponttól megállapított (megállapításra kerülő) öregségi, rokkantsági, baleseti rokkantsági nyugdíj, özvegyi és szülői nyugdíj, az árvaellátás legkisebb összegeit, továbbá a 2. pontban meghatározott ellátásokat havi 400 forinttal kell emelni.

4. Az egyes, személyes szabadságot korlátozó intézkedésekkel, valamint a semmissé nyilvánított elítéléssel összefüggésben járó emelés összegét, továbbá az egyes nyugdíjak felülvizsgálatáról, illetőleg egyes nyugdíjkiegészítések megszüntetéséről szóló törvény szerint pótlékként folyósított összeget önállóan 10 százalékkal kell emelni.

5. A saját jogú nyugellátást és a hozzátartozói nyugellátást havi 10 130 forintig lehet együtt folyósítani.

6. Havi 400 forinttal kell kiegészíteni a házastársi pótlékot (házastárs utáni jövedelempótlékot), továbbá a rendszeres szociális járadékos eltartott hozzátartozójára tekintettel folyósított növelés összegét.

7. 650 forinttal kell emelni a házastársi pótlékra jogosultság szempontjából irányadó összeghatárt.

8. Havi 500 forinttal kell emelni a gyermekgondozási segélyhez járó jövedelempótlék összegét.

II.

Az 1993. szeptember 1-jei intézkedésekről

1993. szeptember 1-jei hatállyal az ellátásokat a következők szerint kell emelni:

1. Az 1993. január 1-je előtti időponttól megállapított

a) öregségi teljes nyugdíjat, rokkantsági, baleseti rokkantsági nyugdíjat, átmeneti járadékot 4 százalékkal, legalább havi 300 forinttal, de legfeljebb havi 1000 forinttal;

b) az öregségi résznyugdíjat 4 százalékkal, legalább havi 250 forinttal, de legfeljebb havi 700 forinttal;

c) az özvegyi és szülői nyugdíjat, valamint a baleseti özvegyi és szülői nyugdíjat 4 százalékkal, legalább havi 250 forinttal, de legfeljebb havi 700 forinttal;

d) az árvaellátást, baleseti árvaellátást 4 százalékkal, de legfeljebb havi 400 forinttal;

e) a baleseti járadékot 4 százalékkal, de legfeljebb havi 250 forinttal

kell emelni.

2. 1993. szeptember 1-jétől a saját jogú nyugellátások, baleseti rokkantsági nyugdíjak legkisebb összegei, a hozzátartozói, baleseti hozzátartozói nyugellátások legkisebb összegei és a meghatározott összegű nyugellátások, valamint a nyugdíjfolyósító szerv által folyósított nyugdíjszerű rendszeres szociális ellátások - a megállapítás időpontjától függetlenül - havi 200 forinttal emelkednek.

3. Az egyes, személyes szabadságot korlátozó intézkedésekkel, valamint a semmissé nyilvánított elítéléssel összefüggésben járó emelés összegét, továbbá az egyes nyugdíjkiegészítések megszüntetéséről szóló törvény szerint pótlékként folyósított összeget önállóan kell 4 százalékkal emelni.

4. A saját jogú nyugellátást és a hozzátartozói nyugellátást havi 10 530 forintig lehet együtt folyósítani.

5. Havi 150 forinttal kell kiegészíteni a házastársi pótlékot (házastárs utáni jövedelempótlékot), továbbá a rendszeres szociális járadékos eltartott hozzátartozójára tekintettel folyósított növelés összegét.

6. 300 forinttal kell emelni a házastársi pótlékra jogosultság szempontjából irányadó összeghatárt.

7. Havi 350 forinttal kell emelni a gyermekgondozási segélyhez járó jövedelempótlék összegét.

III.

Az Országgyűlés felkéri a Kormányt, hogy az évközi gazdasági folyamatok, az 1993. évi vagyonjuttatás ismeretében vizsgálja meg a nyugdíjemelésre fordítható pótlólagos forrásokat és a kiegészítő intézkedésre a javaslatát 1993. augusztus 31-ig terjessze az Országgyűlés elé.

IV.

Az Országgyűlés felkéri a Kormányt a végrehajtáshoz szükséges intézkedések megtételére.


  Vissza az oldal tetejére