Időállapot: közlönyállapot (1993.III.5.)

9/1993. (III. 5.) OGY határozat

a Duna egyoldalú nemzetközijog-ellenes elterelése miatti tiltakozásról * 

Tekintettel arra, hogy a Szlovák Köztársaság, illetve jogelődje a Cseh és Szlovák Szövetségi Köztársaság Kormánya 1992. október 24-én egyoldalú intézkedésével elrekesztette a Duna medrét; megállapítva, hogy jogsértő döntését a Magyar Köztársaság Kormányának ismételt tiltakozása ellenére sem változtatta meg, az Országgyűlés a következő határozatot hozza:

1. A Magyar Köztársaság Országgyűlése felhívással fordul az Egyesült Nemzetek Szervezete valamennyi tagországa törvényhozásaihoz. A magyar Országgyűlés felhívja a törvényhozások figyelmét arra, hogy a Szlovák Köztársaság, illetve jogelődje a Cseh és Szlovák Szövetségi Köztársaság közös határfolyónk, a Duna egyoldalú, saját területére történő elterelésével Európában eddig példátlan módon megsérti Magyarország területi integritását, továbbá nemzetközi szerződések egész sorát.

A Szlovák Köztársaság, illetve jogelődje a Cseh és Szlovák Szövetségi Köztársaság Kormánya saját területén, mintegy egy kilométerre a magyar határtól - ahonnan kezdve közel 150 kilométeren keresztül határfolyóként szolgál - elzárva az eredeti medret, eltéríti korábbi ágyából a Dunát és vizét hatalmas tározóba, majd ebből szlovák területen épített 25 km hosszú mesterséges csatornába vezeti.

Ennek következtében az eredeti határfolyómederben mintegy 30 kilométeres szakaszon a vízmennyiség a korábbinak egyötödére-, egyhatodára csökken és a folyó hajózhatatlanná válik, a jobb parti magyar területen pedig kiszárad, súlyos ökológiai és gazdasági hatásokkal járó károsodások indulnak meg. További következményként a beavatkozások súlyosan veszélyeztetik a felszín alatti ivóvízkészleteket, melyek sok millió ember vízellátásának bázisát képezik. Emellett jóvátehetetlen pusztulási folyamatok kezdődnek Kelet-Közép-Európa egyedülálló, az emberiség közös értékét képező természetvédelmi területén, az úgynevezett Szigetközben.

A Szlovák Kormány, illetve jogelődje a Cseh és Szlovák Szövetségi Köztársaság Kormánya által kezdeményezett egyoldalú nemzetközi jogot sértő cselekménye nemcsak a Magyar Köztársaság területi integritását, valamint a Dunára vonatkozó nemzetközi egyezményeket sérti súlyosan, hanem az említett rendkívüli ökológiai és gazdasági károkkal, kockázatokkal is jár.

A Magyar Köztársaságnak határozott szándéka, hogy jogszerű eszközökkel kísérelje meg a súlyos probléma rendezését, s hogy megelőzze egy újabb nemzetközi konfliktus kialakulását a térségben. Ezért arra törekszik, hogy az Európai Közösségek és a Duna Bizottság illetékes szervei és fórumai megkeresése mellett az ügyet a Hágai Nemzetközi Bíróság elé terjessze, a vita végleges és átfogó rendezése érdekében.

Az Európai Közösségek Bizottságának közvetítésével folyó tárgyalások eredményeként jelentős előrehaladás történt a Nemzetközi Bíróság közös megkeresése irányában, ugyanakkor az is világossá vált, hogy a Nemzetközi Bíróság döntéséig a szlovák kormány az egyoldalúan előállított vízügyi helyzet tartósítására, illetve diktátumok útján történő rendezésére törekszik.

A Magyar Köztársaság Országgyűlése ezért az Egyesült Nemzetek Szervezete tagországainak törvényhozó szerveihez fordul és kéri, hogy támogassák a Magyar Köztársaság nemzetközi jogsértés ellen irányuló erőfeszítéseit, a jogsértő helyzet mielőbbi, mindkét fél érdekét figyelembe vevő rendezésére irányuló erőfeszítéseit.

2. Az Országgyűlés felkéri az Országgyűlés elnökét, hogy az 1. pont alatti felhívását haladéktalanul juttassa el az Egyesült Nemzetek tagországai törvényhozásaihoz.


  Vissza az oldal tetejére