Időállapot: közlönyállapot (1993.III.5.)

10/1993. (III. 5.) OGY határozat

a Magyar Köztársaság és az Európai Közösségek és azok tagállamai között társulás létesítéséről szóló, Brüsszelben, 1991. december 16-án aláírt Európai Megállapodás végrehajtásáról * 

1. A Kormány 1993. március 31-ig terjesszen írásos tájékoztatót az Országgyűlés elé a Magyar Köztársaság és az Európai Közösségek és azok tagállamai között társulás létesítéséről szóló, Brüsszelben, 1991. december 16-án aláírt Európai Megállapodás (a továbbiakban: társulási megállapodás) végrehajtására, valamint Magyarországnak az Európai Közösségekbe való integrációjával kapcsolatos feladatok megoldására szolgáló kormányzati szervezeti és felelősségi rendszerről. A tájékoztató térjen ki a társulási megállapodással kapcsolatban megtett intézkedésekre, ideértve a társulási megállapodás kereskedelmi rendelkezéseit 1992. március 1-jétől hatályba léptető ideiglenes kereskedelmi megállapodás végrehajtásának, illetve az ebben foglalt piacvédelmi eszközök alkalmazásának kérdését is.

2. A Kormány a társulási megállapodás hatálybalépését követő hat hónapon belül tájékoztassa az Országgyűlést a társulási megállapodás végrehajtásának előrehaladásáról, valamint a további végrehajtásra szolgáló kormányzati intézkedési tervről. A Kormány tájékoztatója térjen ki a jogszabályok harmonizálásának feladataira, továbbá a társulási megállapodásban foglalt piacvédelmi eszközök alkalmazásának kérdésére.

3. A Kormány az előző pontban meghatározott időponttól számított egy éven belül, azt követően pedig - azonos határidővel - évente tájékoztassa az Országgyűlést a társulási megállapodás végrehajtásának előrehaladásáról, az előző pontban említett kormányzati intézkedési terv megvalósulásáról, valamint általában Magyarországnak az Európai Közösségekbe történő integrációjának helyzetéről.


  Vissza az oldal tetejére